Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر بر همه گیرشناسی خودکشی در مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان رازی رشت

نویسنده:

(5 صفحه - از 91 تا 95)

کلید واژه های ماشینی : خودکشی ، بیماران ، گیلان ، اقدام به خودکشی ، علل زمینه‌ساز خودکشی ، عامل زمینه‌ساز خودکشی ، جوانان ، اختلافات خانوادگی ، پزشکی ، بخش اورژانس بیمارستان رازی رشت

زمینه: خودکشی به معنی آسیب مرگبار به خود است که با هدفی آگاهانه انجام می شود و به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی در حدود 0.9-0.4 درصد از کل مرگها را شامل می شود. خودکشی سومین عامل منجر به مرگ در میان نوجوانان و هفتمین عامل در جوانان است. با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و افزایش نرخ خودکشی در سالهای اخیر و زیان اجتماعی و صرف وقت و هزینه بازگرداندن بیماران، انجام یک بررسی در خصوص تبیین علل خودکشی ضروری بود. روشها: در این مطالعه مقطعی، پرسشنامه ای حاوی سوالات دموگرافیک و اجتماعی و عوامل زمینه ساز خودکشی طراحی گردید و با مراجعه روزانه به اورژانس بیمارستان رازی، ضمن مصاحبه با بیماران و همراهان آنها، اطلاعات لازم جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 9 و آزمون کای دو با ضریب اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از مجموع 240 نفر که اقدام به خودکشی کرده بودند 98 نفر (40.8 درصد) مرد و 142 نفر (59.2 درصد) زن بودند. بیشترین تعداد نمونه ها در رده سنی 19-15 سال (33.3 درصد) و در رده تحصیلی راهنمایی (30.4 درصد) قرار داشتند. 22.9 درصد افراد قبلا اقدام به خودکشی کرده بودند. مهمترین علل زمینه ساز خودکشی در این مطالعه اختلافات خانوادگی (54.6 درصد)، مشکلات عاطفی (18.8 درصد)، مشکلات اقتصادی (8.3 درصد)، مشکلات جسمی و روحی (7.9 درصد) و سایر علل (7.9 درصد) بود و در 2.5 درصد موارد علت خاصی وجود نداشت. تفاوت علل زمینه ساز در متاهلین و غیر متاهلین از نظر آماری معنی دار بود (Pvalue<0.05). اختلال علل زمینه ساز در گروه های سنی زیر 25 سال و بالای 25 سال از نظر آماری معنی دار بود (Pvalue<0.05). نتیجه گیری: همانند مطالعات مشابه در دنیا، اختلاف خانوادگی مهمترین عامل زمینه ساز خودکشی است که بیانگر لزوم ایجاد مراکز مشاوره برای نوجوانان جهت شناخت نیازهایشان، پاسخ به پرسشها و ارایه راهنمایی و حمایت از آنهاست. مشکلات عاطفی نیز دومین عامل مهمی است که جوانان را تهدید می کند، بنابراین جوانان باید تشویق به یافتن کمکهای تخصصی شده و ضمن بیان دقیق احساساتشان به فرد متخصص، راهنمایی مناسب را دریافت نمایند.

خلاصه ماشینی:

"چکیدهزمینه:خودکشی به معنی آسیب مرگبار به خود است که با هدفی آگاهانیه انجام می‌شود و به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی در حدود روشها:در این مطالعه مقطعی،پرسشنامه‌ای حاوی سؤالات دموگرافیک و اجتماعی و عوامل زمینه‌ساز خودکشی طراحی گردید و با مهمترین علل زمینه ساز خودکشی در این مطالعه اختلافات خانوادگی(6/54 درصد)،مشکلات عاطفی‌ تفاوت علل زمینه‌ساز در متأهلین و غیر متأهلین از نظر آماری معنی دار بود(05/0(به تصویر صفحه مراجعه شود) Pvalue ). اختلاف علل زمینه ساز در گروههای سنی زیر 25 سال و بالای 25 سال از نظر آماری معنی دار بود(05/0(به تصویر صفحه مراجعه شود) Pvalue )نتیجه‌گیری:همانند مطالعات مشابه در دنیا،اختلاف خانوادگی مهمترین عامل زمینه ساز خودکشی است که بیانگر لزوم ایجاد مراکز 180 نفر(75 درصد)از اقدام کنندگان به خودکشی تا سن 18 سالگی با والدین خود زندگی کرده بودند(افراد زیر 18 سال که‌ 45 نفر(8/18 درصد)در خانواده خود سابقه خودکشی داشتند. با 8/18 درصد دومین عامل زمینه‌ساز خودکشی در جمعیت مورد در 9/7 درصد موارد سایر علل زمینه‌ساز خودکشی مانند اعتیاد نمودار شماره‌1-فراوانی نسبی علل زمینه‌ساز خودکشی در افراد مورد مطالعه در بیمارستان رازی رشتبرای از بین بردن خود داشتند و 55 نفر(9/22 درصد)از آنها نیز اظهار بودند که مشابه نتیجه مطالعه شیراز است(5)در حالی که در مطالعات‌ایلام و گیلان مدرک تحصیلی متوسطه بیشترین فراوانی را داشت‌ نمودار شماره 2-فراوانی نسبی علل زمینه‌ساز خودکشی در گروههای سنی مختلف افراد مورد مطالعه‌ نمودار شماره 3-فراوانی نسبی علل زمینه‌ساز خودکشی در گروههای مجرد و متأهل افراد مورد در این مطالعه مسائل عاطفی دومین عامل اقدام به خودکشی بود"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.