Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی خشونت به دنبال منازعه در موارد منجر به بستری قربانیان در شش مرکز حوادث شهر تهران

نویسنده:

(5 صفحه - از 96 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : خشونت ، آسیب ، مرکز حوادث شهر تهران ، بیمار ، بیمارستان ، الگوی خشونت به‌دنبال منازعه ، حمل چاقو در اماکن عمومی ، علت خشونت بین‌فردی بستری‌شده ، اماکن ، بستری قربانیان

زمینه: خشونت به دنبال منازعه آسیبی است که به طور عمدی توسط فرد یا گروه کوچکی از افراد اعمال می شود و یک مشکل جدی سلامت عمومی در بسیاری از کشورها است. هدف از این مطالعه بررسی الگوی خشونت به دنبال منازعه در موارد منجر به بستری قربانیان در شش مرکز حوادث شهر تهران است. روشها: تمام موارد منجر به بستری از شهریور 1378 تا شهریور 1379 که در 6 مرکز از مراکز عمده حوادث در شهر تهران (بیمارستان امام خمینی، بیمارستان دکتر شریعتی، بیمارستان هفت تیر، بیمارستان معیری، بیمارستان امام حسین و بیمارستان سینا) بستری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. از کل 8450 مورد، 479 مورد که به علت خشونت بین فردی بستری شده بودند برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها: افراد مورد مطالعه عمدتا جوان و مذکر بودند. اوج ساعت بستری این بیماران 9 شب بود. خیابانها محل اصلی وقوع آسیب بود. این میزان در مردان به 53.7 درصد بالغ می شد. محل حادثه در خانمها عمدتا منزل بود (78.2 درصد). نزدیک به 58 درصد آسیبهای مردان از نوع نافذ بود. 72.7 درصد آسیبهای زنان از نوع غیر نافذ بود. خشونت با استفاده از اشیای تیز و برنده شایعترین (51.1 درصد) مکانیسم حادثه را تشکیل می داد و در رده دوم خشونت با اعمال نیروی بدنی قرار داشت. با در نظر گرفتن کل آسیبها اندام فوقانی شایعترین مکان آسیب بود و بعد از آن سر و صورت، قفسه سینه، شکم و اندام تحتانی قرار داشتند. نتیجه گیری: مطابق با سایر مقالات موجود، بیشترین گروه آسیب دیده در خشونت به دنبال منازعه را مردان جوان تشکیل می دادند. این افراد به ویژه در فصل تابستان و شب هنگام دچار آسیب شده بودند. بیشتر آسیبها ناشی از جراحت با اشیای تیز بود. در این میان درصد استفاده از چاقو در موارد آسیب مرتبط با خشونت نگران کننده به نظر می رسد. این درصد بالا به عدم وجود ضمانت اجرایی لازم برای منع حمل چاقو در اماکن عمومی قابل انتساب است. گرچه کنترل استفاده از چاقو در اماکن عمومی به سادگی ممنوعیت حمل اسلحه گرم نیست ولی ضرورت این امر ایجاب می کند که اقدام قانونی جدی در این راستا انجام شود.

خلاصه ماشینی:

"چکیدهزمینه:خشونت به دنبال منازعه آسیبی است که به طور عمدی توسط فرد یا گروه کوچکی از افراد اعمال می‌شد وی مشکل جدی‌ هدف از این مطالعه بررسی الگوی خشونت به دنبال منازعه در موار منجر به بستری‌ روشها:تمام موارد منجر به بستری از شهریور 1378 تا شهریور 1379 که در 6 مرکز از مراکز عمده حوادث در شهر تهران(بیمارستان‌ از کل 8450 مورد،479 مورد که به علت خشونت بین فردی بستری شده بودند برای این مطالعه مورد 7/72 درصد آسیبهای زنان از نوع غیر نافذ بود. شایعترین مکان آسیب بود و بعد از آن سر و صورت،قفسه سینه،شکم و اندام تحتانی قرار داشتند. استفاده از چاقو در موارد آسیب مرتبط با خشونت نگران کننده به نظر می‌رسد. این مطالعه قصد دارد الگوی خشونت به دنبال منازعه در موارد منجر 479 بیمار مورد مطالعه،6/5 درصد از کل موارد آسیب منجر خیابانها محل اصلی وقوع آسیب بود(3/49 درصد). عمدتا منزل بود(2/78 درصد)و این تفاوت با 001/0(به تصویر صفحه مراجعه شود) Pvalue از ولی 7/72 درصد آسیبهای زنان از نوع غیر نافذ بود(55/40)و این‌ آسیب با اسلحه فقط در 4 درصد موارد(19 نفر)مشاهده شد. بین اشیای نافذ،چاقو از همه بیشتر استفاده شده بود(204 مورد)ودر که آسیب اندام فوقانی شایعتر(5/26 درصد)بود(حتی اگر دچار 7)،بیشترین گروه آسیب دیده به علت خشونت به دنبال منازعه را شایعترین مکانهای وقوع خشونت خیابانها بود ولی زنان بیشتر در منزل‌ 7،1)ولی در این مطالعه موارد آسیبهای نافذ بیشتر مشاهده شد. بیشتر آسیبها ناشی از جراحت با اشیای تیز بود(1/51 درصد) و در این میان درصد استفاده از چاقو نگران کننده به نظر می‌رسد"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.