Skip to main content
فهرست مقالات

نقش سیستم نیتریک اکسید در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی بر روی اثر ضد دردی مرفین تزریق شده در ماده خاکستری دور قنات سیلویوس و تداخل عمل آن با سیستم گلوتاماترژیک

نویسنده:

(8 صفحه - از 137 تا 144)

کلیدواژه ها :

مرفین ،ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی ،ماده خاکستری دور قنات سیلویوس ،گیرنده های N - متیل D - آسپارتات ،نیتریک اکسید

کلید واژه های ماشینی : ماده خاکستری دور قنات سیلویوس، ناحیه نوکی بصل‌النخاع شکمی، اثر ضد دردی مرفین تزریق، اثر ضد دردی مرفین تزریق‌شده، نوکی بصل‌النخاع شکمی میانی، ناحیه نوکی بصل، نیتریک اکسید، النخاع شکمی میانی، ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی، دردی مرفین تزریق‌شده در ماده

زمینه: قسمتی از اثرات ضد دردی اپیوییدها در سطوح بالاتر از نخاع بوسیله مسیر ارتباطی بین ماده خاکستری دور قنات سیلویوس(PAG) و ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی(RVM) انجام می گیرد. اثرات ضد دردی مرفین تزریق شده در ماده خاکستری دور قنات سیلویوس با تزریق آنتاگونیستهای گیرنده های - N متیل - D آسپارتات(NMDA)، سروتونرژیکی و اپیوییدی در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی کاهش می یابد. از آنجا که در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی آنزیم نیتریک اکسید هم به میزان زیادی یافت می شود هدف این مطالعه بررسی نقش سیستم نیتریک اکسید و تداخل عمل آن با گیرنده های NMDA در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی بر روی اثر ضد دردی مرفین تزریق شده در ماده خاکستری دور قنات سیلویوس است. روشها: موشهای صحرایی با پنتوباربیتال سدیم بیهوش می شدند و بوسیله دستگاه استریوتاکس ماده خاکستری دور قنات سیلویوس و ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی کانول گذاری می گردیدند. یک هفته بعد با استفاده از آزمون پس کشیدن دم (tail-flick test) اثر تزریق تکی و توام مهار کننده غیر رقابتی گیرنده های NMDA (MK-801) و مهار کننده آنزیم نیتریک اکسید سنتاز(L-NAME) در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی بر روی اثر ضد دردی مرفین تزریق شده در ناحیه قدامی جانبی ماده خاکستری دور قنات سیلویوس بررسی می شد. یافته ها: تزریق MK-801(0.8 نانومول) و یا L-NAME(1، 0.6 و 1.3 میکرومول) درناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی اثر ضد دردی مرفین تزریق شده در ناحیه قدامی جانبی ماده خاکستری دور قنات سیلویوس را به میزان قابل توجهی کاهش می داد. این اثرکاهشی هنگامی که MK-801(0.8 نانومول) و L-NAME(1 میکرومول) با هم در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی تزریق می شد با زمانی که MK-801(0.8 نانومول) یا L-NAME(1 میکرومول) به تنهایی تزریق می شدند، تفاوتی نداشتند. نتیجه گیری: به نظر می رسد که گیرنده های NMDA و نیتریک اکسید موجود درناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی در بروز قسمتی از اثرات ضد دردی مرفین تزریق شده در ناحیه قدامی جانبی ماده خاکستری دور قنات سیلویوس نقش دارند.

خلاصه ماشینی:

"از آنجا که در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی آنزیم نیتریک اکسید هم به میزان زیادی یافت می‌شود هدف این مطالعه‌ بررسی نقش سیستم نیتریک اکسید و تداخل عمل آن با گیرنده‌های (NMDA) در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی بر روی اثر ضد دردی مرفین تزریق شده در ماده خاکستری دور قنات سیلویوس است. نوکی بصل النخاع شکمی میانی کانول‌گذاری می‌گردید یک هفته بعد با استفاده از آزمون پس کشیدن دم (tail-fick test) اثر تزریق تکی‌ النخاع شکمی میانی بر روی اثر ضد دردی مرفین تزریق شده در ناحیه قدامی جانبی ماده خاکستری دور قنات سیلویوس بررسی می‌شد. دردی مرفین تزریق شده در ناحیه قدامی جانبی ماده خاکستری دور قنات سیلویوس را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌داد. نتیجه‌گیری:به نظر می‌رسد که گیرنده‌های NAMDA و نیتریک اکسید موجود در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی در بروز قسمتی‌ از اثرات ضد دردی مرفین تزریق شده در ناحیه قدامی جانبی ماده خاکستری دور قنات سیلویوس نقش دارند. دور قنات سیلویوس سبب کاهش اثر ضد دردی مرفین می‌شد(شکل جدول شماره 1-گروه‌های مورد مطالعه در مرحله اول آزمایش‌ میانی بر روی اثر ضد دردی مرفین(5/2 میکروگرم)تزریق شده در ناحیه قدامی جانبی ماده خاکستری دور قنات سیلویوس. و 3/1 میکرومول)و یا نرمال سالین در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی بر روی اثر مرفین تزریق شده در ناحیه قدامی‌ نرمال سالین در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی بر روی اثر ضد دردی مرفین(5/2 میکروگرم)تزریق شده در ناحیه‌ 15 دقیقه بعد از تزریق آخرین ماده در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی صورت می‌گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.