Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار در چند کشور منتخب و ارایه راه حل مناسب برای ایران

نویسنده:

(6 صفحه - از 196 تا 201)

کلید واژه های ماشینی : بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار ، منشور حقوق بیمار ، اطلاعات ، حقوق ، بیانیهء ارتقای حقوق بیماران ، منشور حقوق بیمار کشورهای آمریکا ، حق محرمانه ماندن اطلاعات ، بیانیه انجمن جهانی پزشکی ، پزشکی ، منشور مناسب حقوق بیمار ایران

زمینه و هدف: این پژوهش به منظور بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار در چند کشور منتخب و ارایه راه حل مناسب برای ایران انجام گرفت. روشها: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی، تطبیقی و موردی بود. کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه و ایران جامعه پژوهش را تشکیل می دادند. گردآوری داده ها از طریق پایگاه های اطلاعاتی صورت گرفت. یافته ها: نتایج بررسی بیانگر این موضوع بود که حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی، حق رضایت برای درمان، حق حریم شخصی و حق حفظ حقوق بیمار (حق شکایت) در منشور حقوق بیمار اکثر کشورها به جز ایران وجود داشت. حق محرمانه ماندن اطلاعات در همه کشورهای مورد بررسی وجود داشت. حق استفاده از مترجم و حق تسکین درد فقط در منشور حقوق بیمار بعضی از ایالت های آمریکا به چشم می خورد و با استفاده از مجموعه منشورهای حقوق مورد مطالعه و مقایسه آن با یکدیگر، راهکارهای مناسبی برای منشور حقوق بیمار در ایران ارایه گردید. نتیجه گیری: به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت به علت اینکه منشور حقوق بیمار در ایران برای اولین بار پیشنهاد گردیده است، دارای کاستی های زیادی است و بهتر است که قبل از تصویب آن بازنگری های اساسی بر طبق بررسی های تطبیقی صورت گیرد. لذا بر این اساس راه حل مناسب برای تدوین منشور مناسب حقوق بیمار ایران پیشنهاد گردید.

خلاصه ماشینی:

"چکیدهزمینه و هدف:این پژوهش به منظور بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار در چند کشور منتخب و ارایه راه حل مناسب برای ایران انجام‌ یافته‌ها:نتایج بررسی بیانگر این موضوع بود که حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی،حق رضایت برای درمان،حق حریم شخصی‌ نتیجه‌گیری:بطور کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت به علت اینکه منشور حقوق بیمار در ایران برای اولین بار پیشنهاد گردیده است،دارای‌ حل مناسب برای تدوین منشور مناسب حقوق بیمار ایران پیشنهاد گردید. تطبیقی منشور حقوق بیمار در چند کشور منتخب انجام شود و راه‌حل‌ جهانی پزشکی و بیانیهء ارتقای حقوق بیماران در اروپا هم این حق رابرای بیمار قایل شده است(7،6). پزشکی و بیانیهء ارتقای حقوق بیماران،حق رضایت بیمار برای درمان، منشور حقوق بیمار اکثر کشورها و بیانیه انجمن جهانی پزشکی و بیانیه ارتقای حقوق بیماران در اروپا وجود داشت و فقط در کشور بیانیهء انجمن جهانی پزشکی و بیانیه ارتقای حقوق بیماران در اروپا جدول شماره 1-بررسی تطبیقی معیارهای مورد بررسی منشور حقوق بیمار در کشورهای منتخب و بیانیه‌های انجمن جهانی‌ هدف از انجام این پژوهش بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار پژوهش منشور حقوق بیمار در کشورهای آمریکا(ایالت‌های نیویورک، درصد کشورها)حق رضایت بیمار برای درمان وجود دارد و فقط در منشور حقوق بیمار در ایران چنین حقی عنوان نشده است. برای بیمار قایل شده است و فقط در این میان در منشور حقوق بیمار در منشور حقوق بیمار اکثر کشورهای مورد بررسی(88/88 در منشور حقوق بیمار اکثر کشورهای مورد بررسی(88/88 در منشور حقوق بیمار اکثر کشورهای مورد بررسی(88/88 عنوان شده است و بیانیهء ارتقای حقوق بیماران در اروپا هم این حق را"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.