Skip to main content
فهرست مقالات

اثر هیستوپاتولوژیک سم کژدم گادیم در موشهای صحرائی

نویسنده:

(5 صفحه - از 202 تا 206)

کلید واژه های ماشینی : تزریق سم کژدم گادیم ، اثرات هیستوپاتولوژیک سم کژدم گادیم ، کژدم گادیم در موشهای صحرایی ، اثر تزریق سم کژدم گادیم ، موش صحرایی ، کژدم گادیم به موشهای صحرایی ، گویچه‌های سفید ، سم کژدم گادیم باعث تغییرات ، کژدم گادیم باعث تغییرات آسیب‌شناسی ، بررسی اثر سم کژدم گادیم

زمینه و هدف: هر ساله حدود 5000 مورد مرگ و میر بر اثر گزش کژدم در دنیا گزارش می شود که بیشتر قربانیان را کودکان تشکیل می دهند. این میزان در کشور ما حدود 40 مورد در سال است که 80% آن در استان خوزستان رخ می دهد و بیشترین کشندگی مربوط به کژدم گادیم است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات آسیب شناسی از گزش کژدم گادیم، روی مدل حیوانی است. روشها: این مطالعه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. 51 سر موش صحرایی به عنوان گروه مورد 50 سر موش صحرایی به عنوان گروه شاهد انتخاب شد. پس از تزریق سم کژدم گادیم به موشهای صحرایی، تغییرات آسیب شناسی ایجاد شده در کبد، طحال و کلیه ها، تغییرات موضعی پوستی و تغییرات گویچه قرمز، گویچه سفید و غلظت خون بررسی شد. یافته ها: بیشترین تغییرات آسیب شناسی در کبد (70.6%) و کلیه ها (35.3%) و کمترین تغییرات در طحال (27.4%) مشاهده شد. شایعترین نوع تغییر آسیب شناسی در کبد و کلیه ها، به صورت احتقان (به ترتیب 49 و 43.2%) و در طحال به صورت خونریزی (15.7%) بود. تغییرات پوستی به شکل زخم در 55 درصد موشهای گروه مورد دیده شد ولی در هیچ یک از موشهای گروه شاهد (با تزریق سرم فیزیولوژیک به جای سم) یافت نشد. میانگین تعداد گویچه های قرمز و غلظت خون کاهش و میانگین تعداد گویچه های سفید در خون افزایش یافت که این مقادیر از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: سم کژدم گادیم باعث تغییرات آسیب شناسی مختلفی در اعضای بدن حیوان می شود که درصد و نوع این تغییرات در هر عضو، متفاوت است. افزایش گویچه سفید نشان دهنده قدرت این سم در تحریک سیستم ایمنی بدن حیوان است و کاهش گویچه های قرمز و غلظت خون، فعالیت هموکیتیک سم را نشان می دهد.

خلاصه ماشینی:

"چکیدهزمینه و هدف:هر ساله حدود 5000 مورد مرگ و میر بر اثر گزش کژدم در دنیا گزارش می‌شود که بیشتر قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند. این میزان در کشور ما حدود 40 مورد در سال است که 80 درصد آن در استان خوزستان رخ می‌دهد و بیشترین کشندگی مربوط به کژدم گادیم‌ هدف از این مطالعه بررسی تغییرات آسیب‌شناسی از گزش کژدم گادیم،روی مدل حیوانی است. پس از تزریق سم کژدم گادیم به موشهای صحرایی،تغییرات آسیب‌شناسی ایجاد شده در کبد،طحال و کلیه‌ها، نتیجه‌گیری:سم کژدم گادیم باعث تغییرات آسیب‌شناسی مختلفی در اعضاء بدن حیوان می‌شود که درصد و نوع این تغییرات در هر عضو، افزایش گویچه سفید نشاندهنده قدرت این سم در تحریک سیستم ایمنی بدن حیوان است و کاهش گویچه‌های قرمز و غلظت‌ آنها همچنین گزارش نموده‌اند که هر ساله 5000 مورد مرگ‌و میر ناشی از گزش کژدم در دنیا اتفاق می‌افتد(2). با توجه به این که بیشترین مرگ و میر کژدم گزیدگی در ایران از بررسی اثر سم کژدم گادیم روی موش صحرایی پیشنهاد می‌گردد تا که حاوی یک لاندا سم کژدم گادیم بود تزریق گردید. نتایج مطالعه نشان داد که تزریق سم کژدم گادیم در پوست، گادیم در پوست موش صحرایی،در 55 درصد موشهای گروه مورد میزان غلظت خون را معنی‌دار نشان داد(001/0(به تصویر صفحه مراجعه شود) Pvalue ). این کژدم در انسان توسط آقای دکتر رادمنش مطالعه شد،ولی از مطالعه ما نشان داد که تزریق سم کژدم گادیم در پوست،موجب زخم‌ نمود(12)در این مورد نتایج گزارش آقای دکتر رادمنش با مطالعه‌ نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق سم کژدم گادیم در موش‌"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.