Skip to main content
فهرست مقالات

در هم تنیدگی اسطوره و روشنگری: ماکس هورکهیمر و تئودور آدورنو

مترجم:

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : روشنگری، اسطوره، نیچه، اخلاق، نقد، دیالکتیک روشنگری، هورکهایمر و آدورنو، عقل، نقد ایدئولوژی، نظریه

خلاصه ماشینی:

"5 خواننده‌ای که تسلیم افسون کلام و زبان دیالکتیک روشنگری نشود و بکوشد با فاصله‌گرفتن از موضع کتاب دعوی فلسفی نویسندگان آن را به دقت بررسی کند درمی‌یابد که مشکلات نظریه‌ای که به آن اشاره کرده‌ایم به هیچ روی کمتر از مشکلات رویکرد مشابهی که نیچه برای تبیین مرض‌شناسانه نیهیلیسم در پیش می‌گیرد نیست؛ همچنین درمی‌یابد که نویسندگان کتاب خود به این مشکلات آگاهند و برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد پیوسته می‌کوشند نظریه انتقادیشان را درباره فرهنگ مدلل و استوار کنند؛ و نیز پی می‌برد که در این راستا کارشان به کلی‌گویی و ساده‌انگاری مسائل می‌کشد تا آنجا که آدمی در حقانیت دعوی نویسندگان دچار تردید می‌شود. سرانجام، هورکهایمر و آدورنو در تحلیلشان درباره فرهنگ توده‌وار می‌خواهند نشان دهند که هنر آمیخته با سرگرمی نیروی خلاقش را از دست داده و از تمامی مایه‌های انتقادی و آرمانیش تهی شده است: «عاملی که سبب می‌شود کار هنری از واقعیات فراتر رود بی‌شک جدا و مستقل از سبک نیست، اما این عامل را نه در هماهنگی بالفعل یا هرگونه یگانگی مشکوک صورت و محتوا، درون و برون و فرد و جامعه، بلکه در ویژگیهایی باید جستجو کرد که بیانگر گسست و تعارض است ــ در شکست محتوم تلاش پرشور برای رسیدن به هویت [ و همسانی ] ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.