Skip to main content
فهرست مقالات

گفت و گو درباره دیدگاه ها، نگرش ها و تأثیرات علمی و اخلاقی مرحوم دکتر حسین شکویی

مصاحبه شونده:

(19 صفحه - از 5 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : جغرافیا، دکتر شکویی، شهری، فلسفه جغرافیا، نگرش، اجتماعی، استاد، سیاسی، کتاب، مکتب

خلاصه ماشینی:

"شخصیت ایشان تحت تأثیربزرگترین جغرافیادان نیمه دومقرن 20 یعنی دیوید هاروی ازمکتب آنگلوساکسون‌ها بود و چنین تعریفی از جغرافیا ارائه می‌دهد:«جغرافیا،روابط متقابل میان انسان و محیط و یا انسانو مکان را با میانجیگری فرآیندهای نهادی و ساختاری مطالعه می‌کند»10به عنوان پرسشبعدی دیدگاه شما در رابطه با این تعریف چیست؟ دکتر نظریان:قبل از پرداختن به این موضوع نیاز است که اشاره شود،به خاطر ضعفجسمانی دکتر شکویی در اثر کهولت سن ایشان به مراحل نهایی که ما امروز در آن زندگیمی‌کنیم نپرداختند،اما در مورد صحبت‌های دکتر حاتمی نژاد پیرامون فراساختارگرایی،به ایننکته نیز باید توجه کنیم که در دنیای امروز هیچ چیز ثابت نیست و همه چیز متغیر است،حتی مکان‌ها هم دائما در حال تغییراند. است که در سطح جهانبه آن ارجاع می‌دهند ولی حرفی که تیلور و سایر جغرافیدانان سنتی گفته‌اند،مورد ارجاع هیچکس نیست چون در قالب یک تفکر انسان محیطی بوده که انسان را به نوعی برده طبیعت(به تصویر صفحه مراجعه شود)دکتر شایان:امروزه جغرافیا و فضاهایجغرافیایی تحت تأثیر اقتصادسیاسی و عدالت اجتماعی وساختارهای اقتصادی‌اند و حتیبه قول خود دکتر شکویی اینعوامل از ایدئولوژی نیز در خلقفضاهای جغرافیایی مؤثرند &%09705JTKG097G% آقای ایراندوست:دکتر شکویی در دهه 1350تحت تأثیر شرایطی که منجربه پدید آمدن حاشیه‌نشینیشده بود،با نگرشی زیبا وبا جملاتی از آبرامز آن را بهتحلیل می‌کشد و بیان می‌کند:این گروه و اجتماعات می‌توانندتوانمند شوند و سرنوشت خودرا به دست گیرند،اما چونشرایط برایشان فراهم نشدهاست،در شرایط سختی به سرمی‌برند می‌دانستند و مادر انسان را زمین می‌دانستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.