Skip to main content
فهرست مقالات

دکتر حسین شکویی و رویکردی نو در علم جغرافیا

نویسنده:

(8 صفحه - از 54 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : علم جغرافیا ، شکویی ، سیاسی ، دکتر شکویی ، اقتصاد سیاسی و نظریه‌های اجتماعی ، رویکردی نو در علم جغرافیا ، فلسفه ، اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا ، فلسفه جغرافیا ، ساختاری

خلاصه ماشینی:

"با در نظر گرفتن همه این تغییرات و در شرایط حاکمیتنظام سرمایه‌داری جهانی(نئولیبرال)،جغرافیدانان جهانسوم و ایران لازم است روی چند موضوع اساسی اندیشهکنند: 1-چه نوع مسائل جغرافیایی باید مطرح شود؟ 2-چه نوع پاسخی باید به این مسائل داده شود؟ 3-در شرایط امروزی جهان،چه نوع جغرافیایی برای&%09713JTKG097G% به نظر دکتر شکویی،همه آثار بزرگ جغرافیایی که در دو دهه گذشته درسطح جهانی پذیرش عام یافته است بر بنیان فلسفه سیاسی،اقتصادسیاسی و نظریه‌های اجتماعی استوار بوده استما ضروری است؟ 4)چرا با گذشت 60 سال از جنگ جهانی دوم،هنوزهم کشورهای درحال توسعه با فقر،گرسنگی،جرم وجنایت،وام‌های کمرشکن و در نهایت از دست دادن همهامیدها روبرو می‌باشند؟ 5)آیا ادراک محیطی،ماهیتا محصول اجتماعی-اقتصادی می‌باشد؟ چنین به‌نظر می‌رسد که با طرح این سؤالات،جغرافیامی‌تواند تصویری صادقانه از کیفیت زندگی انسان‌ها بهدست دهد و دارای پیام و محتوایی باشد و از کیفیتمطلوب زندگی دفاع کند. بدین خاطر ایشان اعتقاد داشتند در جهت دستیابیبه جایگاه استوار منطق جغرافیایی،فرآیندهای نهادیو ساختاری لازم است در تعریف جغرافیا(مطالعه روابطمیان انسان و محیط)،میانجیگری کنند تا این ناتوانی درمنطق جغرافیایی،برطرف شود و در نتیجه بتوانیم در همهمطالعات و تحلیل‌های جغرافیایی،فلسفه‌های سیاسی،در کشورهای جهان سوم،آثار ترجمه‌ایو تقلیدی از کشورهای توسعه یافته بهویژه در زمینه مسائل جغرافیای انسانینمی‌تواند با توفیق همراه باشد. هر چندکه مطالعه همه آثار جغرافیایی غرببرای ما ضروری است اما اگر این آثاراز صافی اجتماعی،سیاسی،اقتصادی وفرهنگی جهان سوم نگذرد ممکن نیستکه بتواند محیطهای جغرافیایی را به نفعمردم تغییر دهداقتصاد سیاسی و نظریه‌های اجتماعی را با واقعیت مکانی-فضایی پیوند دهیم."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.