Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی کتاب: «حاشیه نشینی و حاشیه نشینان از گذشته تا امروز»

نویسنده:

(8 صفحه - از 68 تا 75)

کلید واژه های ماشینی : مسکن ، زاغه‌ها ، روستایی ، منطقه حاشیه‌نشین ، برنامه‌های عمرانی منطقه حاشیه‌نشین ، مهاجران ، کشورهای در حال توسعه ، واحدهای مسکونی ، خانه‌های ارزان‌قیمت ، خانه‌های ارزان

خلاصه ماشینی:

"زاغه‌نشین به سببدر حاشیه زیستن وسیله‌ای جهت اظهار عقیده،طرح خواسته‌ها و نیازهای خود نمی‌یابد واحساس ضعف و ناتوانی می‌کنند برخی مباحث زیر را در بر می‌گیرد:مهاجرت روستایی،چاره‌اندیشی جهت مهاجرت‌های روستایی،نظری به فضایداخلی واحدهای مسکونی،شرایط پاکسازی مناطق حاشیه‌نشین،برنامه‌های عمرانی منطقه حاشیه‌نشین و عوامل مؤثر در ان،عمران منطقه حاشیه‌نشین و مسأله درآمد و شرایط اجتماعیمردم،برنامه‌های خانه‌سازی و آشنایی مردم با زندگی جدید،مسئولیت‌ها و تنگناها در انتقال حاشیه‌نشینان و حاشیه‌نشینی. به طور کلی در جهت توقف مهاجرت‌هایروستایی نمی‌توان تنها به یک راه حل متوسل شد بلکه لازماست که شرایط جغرافیایی ناحیه مهاجر فرست عمیقا مطالعهشود،به نظر نویسنده در مناطق حاشیه‌نشین فضای داخلیهر یک از واحدهای مسکونی از یک یا چند ویژگی زیر تبعیتمی‌کند: 1-عدم وجود نور و هوای کافی&%09716JTKG097G% نویسنده در بیان علل حاشیه نشینی چنیناظهار می‌کند:مهاجران روستایی چوننمی‌توانند برای خود جایی در محله‌هایقدیمی،رو به ویران و یا بخش زاغه‌هایشهری پیدا کنند. دکتر شکویی عقیده دارد که در جهت بهبود شرایطمسکن حاشیه‌نشینان تنها نباید با کوچ دادن آنها به محله‌هاو کوی‌های جدید و یا نوسازی محله‌های حاشیه‌نشین کار راتمام شده پنداشت زیرا هر گونه برنامه‌ریزی عمرانی لازم استکه با برنامه‌ریزی‌های بهداشتی،اقتصادی و آموزشی همراه وهماهنگ گردد تا نتیجه مطلوب حاصل آید و یک جامعه شایستهانسانی تشکیل شود. دکتر شکویی عقیده دارد که در جهت بهبودشرایط مسکن حاشیه‌نشینان تنها نبایدبا کوچ دادن آنها به محله‌ها و کوی‌هایجدید و یا نوسازی محله‌های حاشیه‌نشینکار را تمام شده پنداشت زیرا هر گونهبرنامه‌ریزی‌های بهداشتی،اقتصادی وآموزشی همراه و هماهنگ گردد تا نتیجهمطلوب حاصل آید و یک جامعه شایستهانسانی تشکیل شود 3-استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت خانه‌های ارزانقیمت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.