Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی کتاب: نگرشی به مسائل شهر در جهان در حال توسعه

نویسنده:

(5 صفحه - از 130 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : جهان در حال توسعه ، کشورهای در حال توسعه ، جهان ، کتاب ، شهرنشینی ، مسکن ، شهرنشینی کشورهای در حال توسعه ، مسائل شهر در جهان ، راهبردهای ملی توسعه شهری ، شهرهای کشورهای در حال توسعه

خلاصه ماشینی:

"در این فصل پس از پیشگفتاربه چشم‌اندازی تاریخی دربارۀ شهرنشینی در جهان،الگوها وفرآیندهای شهرنشینی جهان در قرن 19 و 20 میلادی،شهردر دنیای در حال توسعه؛زمینۀ کنونی و پیش‌بینی‌ها تا سال2050 پرداخته شده و این پرسش مطرح شده است که آیامی‌توانیم شرایط شهری را به همه کشورهای در حال توسعهتعمیم دهیم؟ در پایان فصل،نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده درهمان فصل آمده و چنین ذکر شده است:به طور کلی می‌توانگفت ضمن اشاره بهعوام ویرانگر جهانیشدن بر کشورهایدر حال توسعه پنداره«کوچک زیباست»شوماخر می‌تواند درتعدیل آسیب‌های ناشیاز جهانی شدن مؤثرباشد «قطعا دیگر نمی‌توان شهرنشینی را به عنوان یکی ازفرآیندهای جهان به صورت رابطه مستقیم توسعه و نوسازیتلقی کرد. در این فصل نیز پس از پیشگفتاری کوتاه به موضوعاتیچون خاستگاه‌های حیات شهری و نقش مازاد اجتماعی،گشایش بحث شهرها و محصول مازاد اجتماعی،شهرهاو مازاد در کشورهای در حال توسعه:رویکردهای نظری ومفهومی و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود. » مباحث این فصل گویای آن است که فرآیندهایشهرنشینی و توسعه در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و رشد جمعیت شهری از رشد مشاغل شتابان‌تر است، روندی که به نظر نمی‌رسد در آیندهنزدیک دشتخوش تغییری محسوس شود. در این فصل مؤلفان دیدگاه خود را درمورد شهر و شهرنشینی کشورهای در حال توسعه در سطحجهانی و ملی بیان کرده‌اند و چنین نتیجه گرفته‌اند: «بحث‌های مربوط به شهرهای بزرگ و نظام‌های متکی باشند. از مباحث این فصل نتیجه‌گیری شده است که:«شهرهای کشورهای در حال توسعه دقیقا همان مسیری را&%09730JTKG097G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)طی نمی‌کنند که شهرهای غربی پیموده‌اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.