Skip to main content
فهرست مقالات

اخبار

(9 صفحه - از 166 تا 174)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، گزارش میراث خبر ، ایران ، شهر سوخته ، داغستان ، شهر ، گورستان ، گور ، گزارش روابط‌عمومی سازمان فرهنگ ، باستان‌شناسی

خلاصه ماشینی:

"به گفته دکتر اشراقی،در سال‌هایی که کمپانی هندشرقی هلند بخش عمده‌ای از تجارت خارجی خود را در ایرانمتمرکز ساخته بود،تعدادی از اتباع کشور سوئد با همکاریهلندی‌ها به ایران آمدند اما هدف اصلی دولت سوئد ایجادزمینه مساعدی برای برقراری روابط اقتصادی و سیاسی باایران به خصوص در زمینه تجارت پر سود ابریشم بود. به گزارش میراث خبر به نقل از سرپرست هیأتکاوش‌های تول تالش در این خبر آمده است:«در این موضوعشکی نیست که اسب جایگاه ویژه‌ای در زندگی انسان پیشاز تاریخ و انسان تاریخی داشته است اما این موضوع کهاحترام به اسب تاحدی بوده که گاه برای اسب‌ها،گورستانیاختصاصی در نظر گرفته می‌شده است جزء اکتشافات جدیدباستان‌شناسی محسوب می‌شود. به گزارش میراث خبر به نقل از عضو انجمن ایران‌شناسانتهران ابتدا تصور می‌شد این گور آبراهه باشد اما دقتدر عکس‌هایی که از این گور به دست آمد،نشان داد کهاین بازدید به کشف اتفاقی چند گور منجر شده که به طرزعجیبی تدفین شده است. به گزارش میراث خبر:با وجود کشف بیش از 400اسکلت از گورستان 5 هزار ساله شهر سوخته تنها یک درصداز اطلاعات موجود در این گورستان مورد مطالعه قرار گرفتهاست با این حال چنین حجم بقایای انسانی در هیچ محوطهباستانی دیده نشده است. فرزاد فروزانفر،انسان‌شناسی شهر سوخته و رئیس بخشانسان‌شناسی پژوهشکده باستان‌شناسی کشور که در اینهمایش سخن می‌گفت با اشاره به هشت سال بررسیانسان‌شناسی در شهر سوخته کفت:«در این هشت سال بیشاز 400 اسکلت مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد در گورستانوسیع و بزرگ شهر سوخته پیدا شده که اطلاعات بی‌شماریاز زندگی،فرهنگ و موارد پاتولوژیکی(انسان‌شناسی)دراختیار ما قرار داده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.