Skip to main content
فهرست مقالات

بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

تحلیل محتوی‌ (sisylanA tnetnoC) ،آنتروپی شانون (nonnahS yportnE) ،تئوری سیستم‌ (yroehT smntsyS) ،رمز گذاری‌ (gnidoC)

کلید واژه های ماشینی : تحلیل محتوی ، روش آنتروپی شانون ، اطلاعات ، مراحل فن تحلیل محتوی ، آنتروپی شانون در تحلیل محتوی ، توسعه روش آنتروپی شانون ، پردازش داده‌ها در تحلیل محتوی ، تحلیل محتوی فنی ، پیام ، تحلیل محتوا

تحلیل محتوی فنی است که در جستجوی دریافت جنبه‌های ادراکی و احساسی پیام‌ها و یا ادراکات ضمنی قابل استخراج از بیانات است.براساس این فن تلاش 1 می‌شود که از متن یک پیام اطلاعات لازم جهت تحلیل و بررسی فرضیات پژوهشی اخذ گردد.دراین مقاله ضمن بیان سیر تاریخی تحلیل محتوی و تعاریف متعدد، تلاش شده است روش‌های کمی کردن متن پیام و اطلاعات حاصل از آن ذکر شود.نویسنده دراین مقاله در تلاش است که روش آنتروپی شانون را که برگرفته از تئوری اطلاعات می‌باشد، به حوزه تحلیل داده‌ها در تحلیل محتوی توسعه دهد.اگر مراحل فن تحلیل محتوی را؛1)آماده‌سازی و سازماندهی پیام 2)بررسی مواد پیام 3)پردازش داده‌ها بدانیم.روش جدید ارائه شده دراین مقاله(آنتروپی شانون) در حوزه مرحله 3 قرار خواهد گرفت.روش‌های پردازش داده‌ها در تحلیل محتوی عمدتا به صورت غیر جبرانی و براساس فراوانی هر مقوله بنا شده است.این‌روش‌ها دارای معضلات ریاضی و تئوریک هستند که کاربرد آنها را محدود می‌سازد و عمدتا نوع اطلاعات حاصل از آنها از اعتبار لازم برخوردار نیست. درحالی که می‌توان برای رفع این نقیصه از مدل‌های جبرانی استفاده کرد، که کمتر(شاید بتوان گفت اصلا)در حوزه تحلیل داده‌ها در تحلیل محتوی مورد توجه قرار نگرفته‌اند.دراین مقاله تلاش شده است یکی از روشهای اصلی مهندسی سیستم‌ها در حوزه تحلیل محتوی مطرح شود و بدین وسیله رویکردی نوین به فن تحلیل محتوی بسط و توسعه یابد.بخش اصلی مقاله به بیان الگوریتم روش آنتروپی شانون در تحلیل محتوی، ذکر مثال برای تشریح بیشتر روش و در نهایت اجرای عملی(مطالعه موردی) روش جدید و مقایسه آن با روش جاری تحلیل داده‌ها اختصاص یافته است.سپس اعتبار نتایج روش جدید در مقایسه با روش جاری پردازش داده‌ها از دو دیدگاه ریاضی و سازه‌أی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"(1) (1)- gnidoC (2)- suokraB (3)- citametsyS (4)- ylsiap موضوع کمیت و کیفیت در تحلیل محتوادر تحلیل محتوا علاوه بر این که عینیت، نظام‌گرائی و عمومیت از ویژگی‌های مشخصه تحلیل محتوا هستند و دراین باره توافقی عمومی وجود دارد، دو شرط کمیت و کیفیت در متون اخیر روش تحلیل محتوا بحث قابل ملاحظه‌أی را به خود اختصاص داده‌اند:نخست، آیا روش تحلیل محتوا باید به صورت کمی انجام شود؟دوم، آیا این‌روش باید محدود به محتوای آشکار پیام باشد، یا می‌تواند جنبه‌های پنهان ارتباطات را نیز مورد بررسی قرار دهد؟شرط کمیت، غالبا، هم توسط کسانی که این فن را علمی‌تر از دیگر روش‌های تحلیل اسنادی می دانند و هم توسط کسانی که انتقادی‌ترین موضع را نسبت به آن دارند، به یک اندازه ضروری قلمداد شده است. این عدم اطمینان به صورت ذیل نوشته می‌شود:(14 و 13)به‌طوری که‌ K یک ثابت مثبت است به منظور تامین‌ I؟E؟O رابطه ریاضی فوق با این فرض که محتوای یک پیام از نقطه نظر m پاسخگو در n مقوله 3 طبقه‌بندی شده است، مورد بحث قرار می‌گیرد، برای تشریح الگوریتم روش آنتروپی شانون لازم می‌آید که ابتدا پیام برحسب مقوله‌ها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراوانی شمارش شود. اولویت اول:انگیزه مادیاولویت دوم:انگیزه قدرتاولویت سوم:انگیزه تعلق اجتماعیاولویت چهارم:انگیزه موفقیتخلاصه آنکه، استفاده از روش‌های ریاضی دقیق‌تر و بهتر در تحلیل یافته‌ها و تأیید تئوریک سلسله مراتب انگیزه‌های شغلی مدیران(اعتبار سازه‌ای)نشان می‌دهد که روش ارائه شده جدید تحت عنوان آنتروپی شانون، روش مناسبی برای تحلیل محتوی خواهد بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.