Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خود شکوفایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : اهواز ، خودشکوفایی ، ساخت و اعتباریابی مقیاسی ، مقیاس ، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ، مقیاس خودشکوفایی اهواز ، پرسشنامه ، پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی ، اعتبار ، سنجش

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش «خودشکوفایی»به وسیله تحلیل عوامل و تعیین پایایی و اعتبار آن بود.456 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز با روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و یک پرسشنامه مقدماتی 89 ماده‌ای مربوط به «خودشکوفایی»را تکمیل نمودند. براساس تحلیل عوامل پاسخ‌های آزمودنی‌ها، مقیاس 25 ماده‌ای خودشکوفایی موسوم به«مقیاس خودشکوفایی اهواز» yrotnevnI noitazilautcA-fles zavhA یا LASA ساخته شد که پایانی آن به کمک دو روش بازآزمایی و همسانی درونی(آلفای کرونباخ)سنجیده شد و اعتبار آن نیز از طریق تعیین ضریب همبستگی این مقیاس این«پرسشنامه اضطراب‌ QNA »، «پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت»و«پرسشنامه افسردگی بک»محاسبه شد. در مجموع ضرابی پایایی«مقیاس‌ LASA رضایت‌بخش و ضرایب اعتبار آن معنادار بودند.طبق نتایج این تحقیق«مقیاس‌ LASA واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روانشناختی و شناسایی افراد خودشکوفا می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"براساس تحلیل عوامل پاسخ‌های آزمودنی‌ها، مقیاس 25 ماده‌ای خودشکوفایی موسوم به«مقیاس خودشکوفایی اهواز» yrotnevnI noitazilautcA-fles zavhA یا LASA ساخته شد که پایانی آن به کمک دو روش بازآزمایی و همسانی درونی(آلفای کرونباخ)سنجیده شد (*)کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز(**)اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهوازو اعتبار آن نیز از طریق تعیین ضریب همبستگی این مقیاس این«پرسشنامه اضطراب‌ QNA »، «پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت»و«پرسشنامه افسردگی بک»محاسبه شد. پرسشنامه (1) nietsdloG (2) sregoR (3) gnuoY (4) elknarF (5) irtteP (6) (IOP)yrotnevnI noitaneirO lanosreP (7) mortsohS (8) (DOP)snoisnemiD lanoitatneirO lanosreP (9) (IRC)yrotnevnI pihsnoitaleR gniraC اخیر براساس مطالعات و یادداشت‌های نظری مازلو توسط شوسترم تهیه شد، البته بعدها این مقیاس بار دیگر توسط ساندبرگ 1 (1971)مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش تحلیل عوامل، 13 ماده از میان 370 ماده قبلی استخراج گردید که دارای ضریب پایایی و اعتبار رضایت بخشی بود و«پرسشنامه خودشکوفایی شوسترم 2 »نامگذاری شد. در نهایت پرسشنامه‌های جمع آوری شده از نظر آماری مورد بررسی دقیق قرار گرفت و با استفاده از روش آماری تحلیل عوامل، تعداد ماده ها به 25 ماده تقلیل یافت، و این پرسشنامه 25 ماده‌ای با عنوان مقیاس سنجش خودشکوفایی اهواز یا IASA ساخته شد. ب-پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت:این پرسشنامه 30 ماده‌ای توسط کوپر اسمیت (1967)و براساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرز و همکاران(1954)انجام شده، تهیه و تدوین شده است(برای توضیحات بیشتر در خصوص ویژگی‌های این پرسشنامه به پایان‌نامه اسماعیل خانی، 1377 مراجعه شود). برای اولین بار توسط بک در سال 1961 ساخته شد و در 1971 مورد تجدید قرار گرفت(بک و همکاران، 1979)، نتایج حاصل از اعتباریابی مقیاس خودشکوفایی اهواز در جدول شماره 3 نشان داده شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.