Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهش در خصوص ارتباط فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 277 تا 304)

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه ، رضایت شغلی اعضاء هیأت‌علمی ، اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه تهران ، اعضاء هیأت‌علمی ، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی ، فرهنگ سازمانی ، رضایت شغلی ، فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران ، میان فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران ، رضایت شغلی اعضاء هیأت‌علمی ارتباط

نظر به اهمیت و نقش تعیین‌کننده فرهنگ سازمانی بر کارکردها و عوامل گوناگون سازمان و در نتیجه، تأثیر آن بر برداشت‌های شغلی کارکنان، و همچنین اهمیت مراکز نظام آموزشی عالی به عنوان مبدأ تحولات و شاخص عمده قطب‌بندی کشورها، در سطح بین‌الملل، تحقیق حاضر بر هدف«شناخت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران و ارتباط آن با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی»صورت پذیرفته است.بدین منظور، ابتدا مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این خصوص، مورد بررسی قرار گرفته است.سپس بر این مبنا و نظرخواهی مقدماتی از اساتید، فرضیاتی به صورت یک فرضیه کلی و چهارده فرضیه فرعی، براساس رابطه میان فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران و شاخص‌های متفاوت آن با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی تدوین شده است. از میان اساتید، نمونه‌ای به حجم 120 نفر به گونه تصادفی در سال تحصیلی 78-1377 انتخاب شده، و از طریق پرسشنامه اطلاعات لازم، جمع‌آوری گریده است.نتایج به دست آمده، نشانگر وجود رابطه معنی‌دار میان فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران و رضایت اعضاء هیأت علمی بوده است.

خلاصه ماشینی:

"سازمان‌ها نیز همچون جوامع، دارای فرهنگ منحصر به فرد هستند که موجبات تمایز یکدیگر را پدید می‌آورند، سازمان‌ها از فلسفه، اعتقادات، ارزش‌ها و هنجارهای خاص خود برخوردار می‌باشند که از بدو تأسیس سازمان، پی‌ریزی شده است، فرهنگ سازمانی، به مثابه مبدأ و سرچشمه فرایندهای سازمانی از قبیل ساختار، سلسله مراتب، نحوه روابط انسانی، شیوه‌های مدیریت و نگرش‌ها و طرز تلقی اعضاء سازمان را نسبت به مشاغل خویش تحت تأثیر قرار می‌دهد. از اینرو در پژوهش حاضر سعی بر این بوده است، ضمن شناسایی شاخص‌های مختلف فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران(به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی)، مشخص گردد آیا میان پدیده فراگیر فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی اعضاء هیئت علمی ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟فرهنگ سازمانی 1مقوله فرهنگ سازمانی برای اولین بار در مقاله‌ای تحت عنوان«مطالعه فرهنگ سازمانی»در فصلنامه علوم اداری در سال 1979، در آمریکا مطرح گردید. (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این بین فرضیه شماره(6)مبنی بر رابطه میان کنترل و سرپرستی مستقیم با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی با ضریب همبستگی 07/0 رد شده است. فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر ارتباط میان متغیر فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران با احساس رضایت شغلی اعضاء هیات علمی مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین ضعف شاخص‌های فرهنگ سازمانی و عدم توافق و تعهد اعضاء هیات علمی در خصوص آنها، منجر به وضعیت نامطلوب عوامل همچون امنیت و ارتقاء حرفه‌ای، قدردانی از خدمات آموزشی-پژوهشی اساتید و نحوه مدیریت دانشگاهی شده است که در این بررسی شاخص‌های رضایت شغلی را تشکیل می‌دهند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.