Skip to main content
فهرست مقالات

تمایل به خودکشی در میان دانشجویان: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 61 تا 80)

کلیدواژه ها :

احساسات منفی ،تمایل به خودکشی ،فشار منزلتی ،فشار رابطه‌ای

کلید واژه های ماشینی : نظریه فشار عمومی اگنیو، دانشجویان، خودکشی در میان دانشجویان، تمایل به خودکشی، حذف محرک مثبت، General Strain Theory، آزمون، متغیر، فشار منزلتی، آزمون تجربی نظریه فشار

نظریه فشار عمومی اگنیو، یکی از معروفترین نظریه‌های جرم‌شناختی است. معروفیت این نظریه ناشی از قلمرو و گستره آن است که به محققان اجازه می‌دهد درباره آثار طیفی از محرک‌های تنش‌زای ساختاری و روان‌شناختی بر روی گستره‌ای از پیامدهای آسیب‌زا تحقیق کنند. گرچه این نظریه، افزون بر تبیین جرم توسعه یافته و مورد آزمون قرار گرفته، همچنین می‌تواند برای رفتارهای مشابه مثل سوء‌مصرف مواد، رفتارهای انحرافی و خودکشی نیز استفاده شود. از آنجا که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که در داخل کشور پژوهشی در زمینه بررسی خودکشی دانشجویان از دیدگاه نظریه فشار اگنیو انجام نشده است، لذا در پژوهش حاضر، کاربردپذیری این نظریه در تبیین تمایل به خودکشی در میان دانشجویان مورد آزمون قرار گرفت. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین تمایل به خودکشی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بوده است. برای نیل به این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل داده‌اند، که در مجموع 438 نفر از این دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فشار منرلتی، فشار رابطه‌ای و حذف محرک مثبت با متغیر وابسته (تمایل به خودکشی) رابطه مستقیم و معناداری داشته‌اند. همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین فشار و حالات عاطفی منفی دانشجویان مشاهده شده است. قویترین پیش‌بینی‌کننده تمایل به خودکشی، حذف محرک مثبت است و پس از آن فشار منزلتی و رابطه‌ای در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.