Skip to main content
فهرست مقالات

برونی‌گرایی و مسئلة استقرا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 1 تا 21)

چکیده:

مسئلة سنتی استقرا یکی از صور بسیار مشهور شکاکیت به شمار می‌رود و تا به حال فلاسفة بسیاری برای حل یا منحل‌ساختن آن کوشیده‌اند؛ برونی‌گرایی یکی از رهیافت‌هایی است که به باور برخی معرفت‌شناسان می‌تواند در حل مسئلة سنتی استقرا به کار آید. مهم‌ترین نظریة مطرح‌شده در زمینة برون‌گرایی، نظریة اعتمادگرایی فرایندی است. اعتمادگرایی فرایندی به واسطة تأکید بر خطاپذیری باور‌ها، و برگرفتن معیارهای فروتنانه و سهل‌گیرانه در دستیابی به معرفت، در مقابل شکاکیت، کم‌تر آسیب‌پذیر است. در مقالة حاضر نشان خواهیم داد که این معرفت‌شناسان از این نکتة بسیار مهم غفلت می‌کنند که اعتمادگرایی فرایندی و به طور کلی، نظریه‌های برونی‌گرایانه، استقرا را پیش‌فرض می‌گیرند. از این رو چنین نظریه‌هایی از قابلیت قابل توجهی برای حل مسئلة مذکور برخوردار نیستند.

کلیدواژه ها:

استقرا ،دیوید هیوم ،برونی‌‌گرایی ،اعتمادگرایی فرایندی

کلید واژه های ماشینی:

استقرا ، معرفت ، برونی گرایی ، باور ، اعتمادگرایی فرایندی ، درونی گرایی ، هیوم ، هیوم ایـن اسـت کـه شخص ، معرفت‌شناسی ، گلدمن


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.