Skip to main content
فهرست مقالات

ابعاد کیفیت خدمات در صنعت بانکداری: بر ارزش مدل کیفیت خدمات گرنروز در بانکهای پاسارگاد شمال غرب کشور

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 35 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : کیفیت خدمات، بانک، مدل کیفیت خدمات گرنروز، مدل، خدمات گرنروز در بانکهای پاسارگاد، برازش مدل کیفیت خدمات گرنروز، بانک پاسارگاد، بانک پاسارگاد در مدل گرونروز، مشتری، اثر کل متغیر درون‌زای تصویر

خلاصه ماشینی:

"این مدل ( شکل 1) ، بر پایه سه بعد اصلی - Lehtinen -Johnston - Kang & James - Functional Quality کیفیت کارکردی ، کیفیت فنی 1 و تصویر ذهنی 2 بنا شده است. - Standard Questionnaire - Parallel Translation - Likert Scale - Validity - Construct Validity - Reliability - Cronbach Alpha Test (Reliability Test) جدول (2): خلاصه نتایج تست پایائی و روائی مقدار آزمون کرویت بارتلت شاخص کفایت نمونه برداری ضریب آلفای کرونباخ مقیاس ها 113/206 75/0 78/0 مقیاس قابل اعتماد بودن 696/221 69/0 80/0 مقیاس پاسخ گو بودن 996/200 69/0 84/0 مقیاس اطمینان از خدمات 860/33 60/0 85/0 مقیاس همدلی 818/318 78/0 79/0 مقیاس موارد ملموس 075/256 74/0 71/0 مقیاس تصویر ذهنی 957/151 67/0 83/0 مقیاس کیفیت فنی خدمات 113/206 75/0 78/0 مقیاس رضایت مشتری در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها به روش علی و معلولی و با نرم افزار لیزرل، صورت می پذیرد. با استناد به اعداد موجود در این جدول می توان چنین استنباط کرد که متغیر کیفیت کارکردی خدمات روی تصویر ذهنی و ادراک کیفیت خدمات، تاثیر مستقیم معنی داری دارد. اثر کل متغیر کیفیت کارکردی و کیفیت فنی ، به عنوان تنها متغیرهای نهفته برون زای تحقیق، بر متغیرهای نهفته درون زای کیفیت خدمات و رضایت مشتریان از خدمات بانک داری بانک پاسارگاد در مدل گرونروز مثبت و معنادار شناخته شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.