Skip to main content
فهرست مقالات

بازبینی تکنولوژی میکروبی برای ازدیار برداشت نفت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : میکرو، میکروبی، ازدیاد برداشت نفت، نفت، ازدیاد برداشت، میکروارگانیسم‌ها، مواد مغذی، فرآیندهای میکروبی ازدیاد برداشت نفت، نفوذپذیری باعث ازدیاد برداشت نفت، ارگانیسم‌های

خلاصه ماشینی:

"مکانیزم‌های ازدیاد برداشت میکروبی نفت تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده است که محصولات میکروبی، قادر به ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی در نفت،ایجاد گرفتگی انتخابی‌ ( gulp ylevitcele )در مناطقی با نفوذپذیری بالا از طریق افزایش راندمان‌ جارویی و همچنین افزایش فشار سرچاهی در تزریقات تک چاهی هستند. مطالعات انجام گرفته در مورد میکرو ارگانیسم‌های تولید کننده عوامل فعال‌ سطحی نشان داده است که معلق‌سازی نفت در داخل یک محیط متخلخل در حین جریان رخ می‌دهد. میکروارگانیسم‌ها قادر به تولید گازهایی مانند 2Nṣ4HCṣ 2Hو 2OC هستند که این گازها باعث ازدیاد برداشت نفت از طریق افزایش فشار مخزن و همچنین کاهش‌گرانروی نفت و از سویی جاروکردن قطره‌های‌ به دام افتاده در میان خلل و فرج محیط با حل شدن گازها در آنها، می‌شوند 2OC . همچنین استراتژی دیگری که در این‌ شرایط می‌تواند اختیار کرد به این ترتیب است که میکروب‌ها در هانه چاه‌ از مواد مغذی استفاده کنند و در نتیجه فعالیت متابولیکی،مواد بیولوژیکی‌ مورد نیاز را تولید و سپس این مواد به داخل مخزن نفوذ کنند. آنها این مدل را در فشار ثابت برای بررسی رشد میکروبی و باقی ماندن میکروب‌ها به منظور کاهش نفوذپذیری یک محیط متخلخل مورد استفاده قرار داده‌اند. برای مثال،وجود مواد رسی‌ در ساختار مخزن می‌تواند باعث توقف میکروب‌ها به خاطر خلل و فرج مخزن‌ باعث جذب شدن مواد فعال سطحی و حلال‌های تولید شده به وسیله‌ میکروارگانیسم‌ها و در نتیجه کاهش راندمان فرآیند می‌شود. همانند کلیه فرآیندهای ازدیاد برداشت،تاریخچه تولید مخزن و خصوصیات آن قبل از فرآوری میکروبی باید مورد مطالعه قرار گیرد و نمونه‌هایی از سیالات مخزنی برای اندازه‌گیری میزان نیتروژن و جامدات‌ حل شده جمع‌آوری شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.