Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 19 تا 38)

کلیدواژه ها :

فرهنگ ،توسعة پایدار ،مدیریت شهری ،شهر پایدار

کلید واژه های ماشینی : مدیریت توسعة پایدار شهر تهران ، توسعة پایدار ، مدیریت توسعة پایدار ، عامل توسعة اقتصادی شهر تهران ، مدیریت ، شهر تهران ، توسعة پایدار و مدیریت شهری ، شـهر ، مدیریت توسعة پایدار در شهر ، توسعة پایدار در شهر تهران

در این تحقیق عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار در شهر تهران بررسی شده است. به این منظور ابتدا مفاهیم کلیدی تحقیق از ابعاد مختلف بررسی شد که عبارت‌اند از فرهنگ، توسعه، توسعة پایدار، مدیریت توسعة پایدار و مدیریت شهری. در مرحلة بعد، مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجارب توسعة فرهنگی در کشورها و مدل‌های موجود مدیریت توسعة پایدار دربردارندة فرهنگ، انجام شده است. سپس، بر اساس آن شاخص‌ها فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق بازتعریف و پرسشنامه‌ای تهیه شد و روایی و پایایی آن به تأیید رسید. جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون میانگین تک‌نمونه‌ای (تی تست) و جهت رتبه‌بندی مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر بر توسعة پایدار از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد. در نهایت، فرضیة اصلی و هفت فرضیة فرعی به اثبات رسید و عوامل مؤثر نیز اولویت‌بندی شد. بر این اساس، مجموع مؤلفه‌های فرهنگی بر توسعة پایدار شهر تهران مؤثرند و هویت، همبستگی اجتماعی و بازده اقتصادی فرهنگ از عوامل مؤثر بر توسعة اقتصادی و اجتماعی‌اند ولی درگیری و اشتغال در امور فرهنگی عامل توسعة اقتصادی شهر تهران نیست.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.