Skip to main content
فهرست مقالات

نیاز سنجی از معلمان و والدین دانش آموزان نابینای دورۀ ابتدایی به منظور تدوین برنامه درسی در آموزش مهارتهای جهت‌یابی و تحرک

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 253 تا 270)

کلیدواژه ها :

برنامه درسی ،نیازسنجی آموزشی ،نابینایی ،مهارتهای جهت‌یابی و حرکت

کلید واژه های ماشینی : نابینا، بینا، مهارتهای جهت‌یابی و حرکت، آموزش مهارتهای جهت‌یابی و حرکت، بررسی نیازهای آموزش دانش‌آموزان نابینای، آموزگاران، والدین، والدین دانش‌آموزان نابینا، آموزش، نیازهای دختران و پسران نابینا

در این پژوهش توصیفی-پیمایشی،به منظور بررسی نیازهای آموزش دانش‌آموزان نابینای‌ مقطع ابتدایی شهر تهران در زمینهء مهارتهای جهت‌یابی و حرکت،تعداد 55 نفر دانش‌آموز نابینای‌ دختر و پسر مقطع ابتدایی از سه مرکز خاص آموزش نابینایان در شهر تهران با استفاده از تمام‌ شماری،جامعه آماری را تشکیل دادند و از والدین و آموزگاران این دانش‌آموزان،به عنوان منابع‌ گردآوری داده‌ها استفاده شد.بررسی نظرات والدین و آموزگاران در چارچوب سه سؤال پژوهشی با تأکید بر نیازها در آموزش مهارتهای جهت‌یابی و حرکت،اولویت این نیازها و تفاوت بین نیازهای‌ دختران و پسران نابینا نشان داد که این نظرات،جز در پخش‌های حفاظت از خود در حرکت مستقل‌ و مهارتهای حرکت با راهنمای بینا،همگرایی ندارند و بیشترین تفاوتها در بخش مهارتهای کاربرد عصا ملاحظه شد.از میان 38 نیاز آموزشی مطرح شده در این تحقیق،والدین 15 مورد و آموزگاران 22 مورد را نیاز شدید آموزشی اعلام کردند.این بررسی همچنین نشان داد که از دیدگاه والدین و آموزگاران بین نیازهای آموزشی دختران و پسران نابینای مقطع ابتدایی در زمینه مهارتهای جهت‌یابی‌ و حرکت،تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"بررسی تفاوت این دو نسبت از طریق آزمون آماری و مقایسه‌ Zò-1/93 با Za-1/96 نشان می‌دهد که در این دو نظر همگرایی مشاهده‌ می‌شود(جداول 4 و 5 را ببینید) جدول 4-شاخصهای آماری نظرات والدین دانش‌آموزان نابینا در مورد مهارتهای حرکت با راهنمای بینا(گویه‌های‌ 01 تا 71) (به تصویر صفحه مراجعه شود) با محاسبه دامنه تغییرات در نظرات والدین و آموزگاران و نیز با مراجعه به ضریبهای‌ پراکندگی هر یک از گویه‌های دهم تا هفدهم مشخص شد که روش اصلی حرکت با راهنمای بینا،روش نشستن در سالنهای اجتماعات و روش نشستن روی صندلی، نیازهای شدیدی هستند که از نظر والدین اولویتهای اول تا سوم را در این زیر مجموعه‌ تشکیل می‌دهند. جدول 01-شاخصهای آماری نظرات والدین دانش‌آموزان نابینا در مورد مهارتهای تکمیلی حرکت مستقل(گویه‌های 13 تا 83) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 11-شاخصهای آماری نظرات آموزگاران دانش‌آموزان نابینا در مورد مهارتهای تکمیلی حرکت مستقل(گویه‌های‌ 13 تا 83) (به تصویر صفحه مراجعه شود) محاسبه دامنه تغییرات در نظرات والدی و آموزگاران و مراجعه به ضریبهای پراکندگی‌ نظرات در مورد هر یک از 8 گونه این بخش نشان داد که والدین،سوار شدن به‌ اتومبیل،روشهای درخواست کمک،حرکت در هوای متغیر و حرکت در پیاده‌روها را نیازهای شدید با اولویتهای اول تا چهارم مطرح کرده‌اند،از نظر آموزگاران،عبور از خیابانهای محلهای مسکونی،استفاده از پله‌های برقی،حرکت در هوای متغیر،حرکت در پیاده‌روها،سوار شدن به اتومبیل و استفاده از اتوبوس و مترو نیازهای شدید با اولویتهای‌ اول تا ششم هستند(جداول 01 و 11)برای پاسخگویی به سؤال سوم پژوهش و بررسی‌ تفاوت بین نیازهای دختران و پسران نابینا در زمینه نیاز به آموزش مهارتهای تکمیلی‌ حرکت مستقل،ابتدا به متوسط نظرات ابراز شده از طرف والدین دختران و پسران نابینا مراجعه شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.