Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی نمایشنامه ی آنتیگون اثر سوفکل و آنتیگون نوشته ی ژان آنوی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 35 تا 48)

این مقاله قصد دارد با بررسی تطبیقی دو نمایشنامة آنتیگون اثر سوفکل و آنتیگون نوشتة آنوی, بر اساس ساخت مایه های نمایشی موجودات در دو اثر و هم چنین الگوی کنشی گرماس به نقاط اشتراک و تمایز میان این دو متن بپردازد. چنان‌چه فرهاد ناظرزاده کرمانی گفته‌اند: زبان هنرء یا بیان هنری» مانند هر زبان دیگری» دارای ساخت‌مایه‌ها (عنصرهای تشکیل‌دهنده واز گان)» و طرح زیباشناسیک (دستور زبان) است. ساخت‌مایه‌های هر نمایشنامه را می‌توان در دو پروندة کالارج چالی داد:شاخت‌ماته‌های ساز گانی و درون‌مایه‌ای. سا زگان؛ طرح, نقشه و برنامه است؛ و.درون‌مایه (محتوا) دربردارندة خردمایه معنق, و بن اندیشه اثر. این مقاله قصد دارد با بررسی آنتیگون آنوی و نقسة داستانی, ساختار نقشة داستانی (شامل آشنایی‌گاه و بزنگاه دگرگون‌ساز)» پیچش‌کاری» پیچش‌زدایی, ستیزه و بحران» اوج‌گاه فرو گشتار و بستارء و زمان‌ومکان به نقاط اشتراک و تمایز این دو متن دست یابد. ای. جی. گرماس» یکی از ساخت‌گراهایی ست که کار را مبنای کار خود قرار داد. گرماس با مطالعه بر روی معناشناسی و ساختارهای معنا توانست «فرضیة مدل کنشی» را کشف کند. او بدین‌منظور داد. الگویی که در این مقاله مبنای تحلیل قرار خواهد گرفت. رویکرد نگارنده در این تحلیل, رویکردی توضیحی -- تفسیری ست که همان‌طورکه گفته شد از خلال آن ویژگی‌های مشترک میان این دو متن - که با فاصلة زمانی‌ای نزدیک به بیست و پنج فرن نگاشته شده‌اند - نمایان می‌شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.