Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی عناصر نمایشی در تعزیه و کاتاکالی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 101 تا 118)

ایران و هندوستان » دو کشور آسپایی‌اند.با نقاط مشترک فراوان. تمدن غنی و باورهای مذهبی مهم‌ترین نقاط مشترک این دو کشورند البته با تفاوت های فراوان» به‌ویژه در بعد آیینی و مذهبی. روشن است نمایش‌های زاییده‌شده بر بستر این دو.فزهنگ اگرچه: می‌نوانند«عناصر مشسترک فراوان داشته باشند اما در بسیاری‌موارد متفاوتند؛ آن‌چه در این مقاله بر آن مکث شده است » کنکاش پیرامون دو نمایش سنتی تعزیه ایران و کاتاکالی هند برای یافتن عناصر مشترک نمایشی در این دو نمایش و تجزیه‌وتحلیل این عناصر محتوایی و ساختاری است. در لین راه جهت جمع‌آوری اطلاعات تنها از شیو‌ی کتابخانه‌ای استفاده شده است؟ در این مطالعه که مقایسه ی دو نمایش کاتاکالی هند و تعزیه ایران صورت گرفته با توجه به تقارب بسترهای فرهنگی دو کشور و موقعیت جغرافیایی آسیایی آن دو » عناصر نمایشی اغلب به‌صورت نمادین به‌کار برده شده‌اند؛ بنابراین اغلب عناصر مشترک ساختاری این دوء نمادینند. ازمنظر محتوایی نیز این دو مشترکاتی دارند که جملگی ریشه در نمایش شرقی به‌طورکلی و نوع نگاه به انسان و نقشش در طبیعت و محیط و اجتماع در جامعه شرقی دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.