Skip to main content
فهرست مقالات

نقش ابعاد دلبستگی به والدین و فرایندهای شناختی بر سبک های پردازش هویتی جوانان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 9 تا 28)

کلیدواژه ها :

‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،سبک های هویت ،فرایند شناختی ،ابعاد دلبستگی به والدین

کلید واژه های ماشینی : دلبستگی ، هویت ، سبک ، والدین ، نقش ابعاد دلبستگی به والدین ، پیش‌بینی کنندگی سبک اطلاعاتی دانشجویان ، دلبستگی والدین ، سبک هویتی اطلاعاتی ، سبک هویتی ، پیش‌بینی سبک هـای پردازش هویت

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد دلبستگی به والدین، فرایندهای شناختی (پردازش منطقی و شهودی) و شکل گیری سبک های هویتی دانشجویان با روش پیماشی انجام شد. برای این منظور، 280 دانشجوی کارشناسی با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های دلبستگی والدین، پرسشنامه شکل گیری هویت، مقیاس باور به شهودی و نیاز به شناخت را تکمیل کردند. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- همبستگی اجرا شد. برای بررسی نقش متغیرهای پیش بین از تجزیه رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی به روش گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که در میان کلیه متغیرها، پردازش شناختی، بیش ترین میزان تبیین و پیش بینی کنندگی سبک اطلاعاتی دانشجویان را به خود اختصاص داده است. پردازش شهودی و منطقی به طور مثبت سبک هویتی اطلاعاتی، پردازش شهودی و ارتباط پدر سبک هویتی هنجاری را پیش بینی کرد. از بین تمامی مولفه های دلبستگی والدین و پردازش شناختی تنها مولفه پردازش منطقی توانست به صورت منفی سبک سردرگمی دانشجویان را پیش بینی کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.