Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین حوزه های فلسفی در طرح پرورش تفکر فلسفی در کودکان و نوجوانان

نویسنده:

پرورش تفکر فلسفی در کودکان و نوجوانان ضرورتی است که آنها را به مهارتهای لا زم، هم بلحاظ رشد فردی و هم بلحاظ رشد اجتماعی مجهز مینماید و موضوعات مناسبی را برای فکر کردن و چگونگی پرداختن به آن موضوعات در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میدهد. یکی از وجوه اصلی و برجسته این طرح برانگیختن حس حیرت نسبت به پدیده های ملموس و عادی است تا با ایجاد کنجکاوی فلسفی در کودکان و نوجوانان و ایجاد تردید منطقی نسبت به دریافتهایشان از محیط، به آنها کمک شود به بینش و بصیرت درونی و شناخت عمیقتری از خود و جهان دست یابند. از اینرو در این نوشتار تلا ش شده است که در یک بخش، ضمن بیان اجمالی مبانی و خاستگاه طرح پرورش تفکر فلسفی در کودکان و نوجوانان، وجه ممیزه تفکر فلسفی از سایر جنبه های تفکر مشخص گردد. اما در بخش دیگر، تمرکز اصلی بر روی حوزه های فلسفی و تبیین آنها میباشد. با توجه به اینکه کودکان دائما در حال تلا ش برای سردرآوردن از جهان پیرامون خود هستند و بطور طبیعی سوالهایی را مطرح میکنند که اغلب جنبه فلسفی دارند، بنابرین لا زم است برای ارزیابی دقیقتر سوالا ت کودکان و جهت دهی به کنجکاوی ذاتی آنها و نیز برای رسیدن به پاسخ پرسشهایشان، مطالب دقیقتری از فلسفه و حوزه های فلسفی مطرح شود. باید توجه داشت، سوالا ت کودکانمان اغلب متعلق به چند حوزه اصلیند که در این مقاله به چهار حوزه اصلی متافیزیک، معرفت شناسی، اخلا ق و ذهن پرداخته شده است تا با ایجاد آشنایی نسبی نسبت به چند حوزه اصلی، ذهن فلسفی مربیان و معلمان و متولیان این امر، تقویت گشته و آنها را به افرادی کارآمد و موثر در این عرصه تبدیل نماید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.