Skip to main content
فهرست مقالات

نقش تفکر در رشد شخصیت کودک

نویسنده:

پرورش عقل و کاربرد صحیح آن در تربیت اسلا می از جایگاه والا یی برخوردار است و از مهمترین موضوعات و مسائل فرد و جامعه بشمار میرود، زیرا اسلا م دین عقل است و درک حقایق، شناخت معارف، ارتباط منطقی با مبدا و معاد، معرفت پیامبران و امامان، شناخت طریق رشد و هدایت و تکامل انسان در زمینه های مادی، معنوی، معاش و معاد به عقل وابسته است. در این بین شیوه چگونه اندیشیدن ـ که میتوان آن را از پایه های اصیل تربیت صحیح برشمرد ـ باید از اوایل کودکی به انسان آموخته شود. یک کودک با دانستن روش صحیح تفکر نه تنها از بسیاری تهدیدها میتواند مصون بماند، بلکه فرصتهای خوبی را هم برای خود فراهم خواهد ساخت و این چیزی است که از مهارتهای مهم زندگی بشمار میرود. تفکر در کودکان مجموعه یی از تواناییهای عالی ذهنی مانند: توانایی استدلا ل، حل مسئله، خلا قیت، حافظه، سازماندهی تکالیف، زبان و ... است. برخی کودکان بالفطره دارای یکسری تواناییها هستند که در محیطهای مناسب و بر اثر تمرین و تقویت شکوفا میشوند. یادگیری، حافظه و هوش از جمله مهارتهای ذاتی تفکر هستند که در شرایط محیطی، خانواده، تعلیم و تربیت مناسب رشد پیدا میکنند. تنها در اینصورت است که درک و فهم آنان از سلا مت لا زم برخوردار شده و یادگیری آنان با ثبات خواهد شد. نگارنده در این مقاله کوشیده است با نگاهی به قرآن و شیوه های تفکر از نگاه قرآن به اهمیت این مسئله پرداخته و در ادامه با ارائه عوامل ایجاد تفکر و روشهای تفکر و ... راههایی برای تقویت روحیه تفکر در فرزندان را پیش روی والدین بگذارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.