Skip to main content
فهرست مقالات

کیخسرو در آیینه ی ادبیات شرق و غرب

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 30 تا 55)

کیخسرو، شاه آرمانی ایرانیان، حضوری بس گسترده در اساطیر، تاریخ، حماسة ملی، افسانه ها تیپ » و باورهای عامیانه، و نیز فلسفة اشراق و عرفان ایرا نزمین دارد، تا جایی که به یک بدل شده است. جستار حاضر، بر مبنای مطالعات اسنادی، در گام نخست در پی « شخصیتی یافتن نمونه های این تیپ شخصیتی در ادبیات و فرهنگ دیگر اقوام به این نتیجه م یرسد که در ریگ ودا، مهابهاراتا و افسانه های پهلوانی و دینی چین باستان نمون ههایی مشابه با کیخسرو یافت می شود. کیخسرو همچنین شباه تهای قابل ملاحظ های با برخی شخصیت های ادبی و تاریخی - اسطوره ای دیگر دارد. گام دوم یافتن علت همانندی هاست. مطالعات تطبیقی در وهلة نخست این گمان را به وجود م یآورد که شاید این شاکلة واحد به ریشة مشترکی در اساطیر هند و ایرانی بازگردد. به عبارت دیگر، شاید بتوان خاستگاهی شرقی برای اسطوره قایل شد که از طریق آیین مهرپرستی مسیری طولانی پیموده، و در هر مکان رنگ فرهنگ میزبان را به خود گرفته و سرانجام در مغر بزمین چهره ای غربی و در دوران متاخرتر سیمایی مسیحی یافته است. اما با تامل بیشتر این احتمال قو یتر به ذهن متبادر می شود که علت وجود همانندی ها کهن الگوهایی است که زاییدة ناخودآگاه جمعی بشر و در نتیجه نزد تمام اقوام مشترک است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.