Skip to main content
فهرست مقالات

در ترجمه ناپذیری شعر حافظ

نویسنده:

مترجم:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 62 تا 75)

از گذشته های دور، دو نظریة متضاد دربارة ترجمة شعر وجود داشته است. گروهی، مانند دانته و درایدن و ولتر، بر این عقیده بودند که شعر هرگز ترجم هپذیر نیست؛ و در مقابل، گروه دیگری، از جمله هوراس و پوپ و بن جانسن، شعر را ترجمه پذیر می دانستند و در ترجمة آن می کوشیدند. اهمیت مقالة حاضر در این است که به طور ویژه به ترجمة شعر کلاسیک فارسی می پردازد و به قلم یکی از اساتید و مترجمان برجستة ادبیات کلاسیک فارسی است. دیک دیویس به طور کلی شعر را ترجمه ناپذیر نمی داند، بلکه معتقد است که شعر برخی شعرا ترجمه پذیر نیست و این شاعران هما نها هستند که هویت یک ملت را در آثار خود تلخیص در سال 2004 در نشریة نیوانگلند ریویو1 منتشر « در ترجمه ناپذیری شعر حافظ » می کنند. مقالة شده و ترجمة فارسی آن اکنون با اجازة نویسنده در ویژه نامة ادبیات تطبیقی منتشر می شود. دیویس شاعری توانا و از اساتید برجستة شعر فارسی سده های میانه در دانشگاه های غرب است و در طول اقامت هش ت سالة خود در ایران در دانشکدة ادبیات و زبا نهای خارجی دانشگاه تهران تدریس کرده است. او که به تازگی بازنشسته شده، در دانشگاه های دورهم و نیوکاسل در انگلستان و در دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه ایالتی اوهایو در ایالات متحد تدریس کرده و مدت نه سال استاد ادبیات فارسی و رئیس گروه زبان های خاورمیانة دانشگاه اوهایو بوده است. دیک دیویس کارنامة ادبی پرباری دارد. ترجمة شاهنامة فردوسی، منط قالطیر عطار، ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی و دای یجان ناپلئون ایرج پزشکزاد چند نمونه از آثار اوست و ترجمة فیتس جرالد از رباعیات خیام با ویرایش دیویس به چندین چاپ رسیده است. 2009 ) مجموعة اشعار دیویس درباره ایران و فرهنگ ایرانی است. او ) در خانه و دور از خانه2 به تازگی مجموعه ای شامل ترجمة 175 شعر از حافظ، جهان ملک خاتون و عبید زاکانی را با عنوان چهر ههای عشق: حافظ و شاعران شیراز3 به چاپ سپرده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.