Skip to main content
فهرست مقالات

نام و ماهیت ادبیات تطبیقی

نویسنده:

مترجم:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (40 صفحه - از 14 تا 53)

«نام و ماهیت ادبیات تطبیقی»یکی از چهارده مقاله ای که رنه ولک(1903-1995)،منتقد مشهور چک تبار امریکایی، در سال های دهة 1960 منتشر کرده و در سال 1970 در مجموعه مقالات او با عنوان بازشناسی: مفاهیم دیگری از نقد به چاپ رسیده است. 1 هدف هر یک از مقالات این مجموعه بررسی توسعة مفهومی است که به درک بهتر اثر ادبی کمک م یکند. مقالة ادبیات تطبیقی) و تکامل معانی آن، ) comparative literature حاضر به تاریخچة اصطلاح به ویژه در زبان های اروپایی، اختصاص دارد. از نظر ولک، در ادبیات تطبیقی باید به دنبال چشم انداز، ماهیت و رو ششناسی دیگری باشیم. ادبیات را باید در چش ماندازی جهانی و عمومی مطالعه کنیم نه در چشم اندازی ملی یا در قالب آثار پراکنده. ادبیات تطبیقی، در کنار ادبیات عمومی و ادبیات ملی، از مهم ترین رویکردها در مطالعة ادبیات است. در مطالعات ادبی، باید صرفا به آن چیزی پرداخت که حاصل بینشی در کلیت ادبیات باشد، یعنی ادبیات میسر نیست. در رویکرد تطبیقی، بی تردید باید بر تعصبات « علّی » جهان، و این کار با روش ملی و نگرش های بسته غلبه کرد، اما وجود و حیات سنّت های گوناگون ملی را نباید نادیده یا دست کم گرفت. در این رویکرد، هم به ادبیات ملی نیاز است هم به ادبیات عمومی؛ هم به تاریخ ادبی هم به نقد ادبی؛ هم به درون مایه ها و صورت های ادبی توجه می شود هم به جنبه های زیباشناختی و هم به چش مانداز گسترده تری که تنها با این رویکرد قابل رویت است. (س. ر. خ.)


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.