Skip to main content
فهرست مقالات

تعریف و عملکرد ادبیات تطبیقی

نویسنده:

مترجم:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 54 تا 73)

هنری رماک 1(1916-2009)، استاد زبان آلمانی و نظریه پرداز ادبیات تطبیقی، در برلین به دنیا آمد. رماک سال ها در کمیتة اجرایی انجمن ادبیات تطبیقی امریکا خدمت کرد و از بنیان گذاران طرح«تاریخ تطبیقی ادبیات ها در زبان های اروپایی»بود.در حوزه ادبیات تطبیقی اغلب به انتشار مقالاتی در زمینة نظری می پرداخت و دو مقالة بنیادین و مهم منتشر کرد:«ادبیات تطبیقی بر سر دو راهی»(1960)و«تعریف و عملکرد ادبیات تطبیقی»(1961)که به زبان های مختلف ترجمه شده و بسیار مورد استناد قرار گرفته اند. مقالة«ادبیات تطبیقی:تعریف و کارکرد»تثبیت کننده دیدگاه های مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی است.رماک با ارائه تعریفی نوین از ادبیات تطبیقی که مورد پذیرش بیشتر تطبیقگران امریکایی قرار گرفته است، میان ادبیات تطبیقی، به دلیل ماهیت بینارشت های آن، با سایر دانش های بشری ارتباط تنگاتنگی برقرار کرد. تعریف رماک از ادبیات تطبیقی دو حوزة اصلی را در بر م یگیرد: مطالعة ادبیات در فراسوی مرزهای یک کشور خاص، و مطالعة روابط میان ادبیات و سایر قلمروهای دانش و معرفت. بخش دوم تعریف او نمایانگر تمایز بنیادینی است که میان ادبیات تطبیقی از دیدگاه مکتب فرانسه و مکتب امریکایی وجود دارد. رماک در این مقاله به دنبال آن بود تا چشم انداز گسترده تری از پژوهش های تطبیقی به دست دهد. او همچنین به نقد مفهوم تاثیر و تاثر از دیدگاه مکتب فرانسه پرداخت و شرایطی برای آن قائل شد تا این دسته از پژوهش ها به درک ما از فرایند خلاق تولید اثر هنری و دریافت ما از تاریخ ادبیات کمک کند. مقالة رماک زمینة پیدایش افق های نوین در حوزة ادبیات تطبیقی را فراهم آورد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.