Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 63 تا 88)

کلیدواژه ها :

قرارداد ،اجرای جزئی ،تجزیپذیری ،قابلیت اجرا.

کلید واژه های ماشینی : عقد ، قرارداد ، تجزیه قرارداد ، مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ، انحلال ، تعهد ، قصد ، فسخ ، قصد انشاء ، صحت عقد

در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرارداد حائز اهمیت بوده و قانونگـذار در مـوارد متعـددی بـر ایـن امـر تاکید نموده است . اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمیشـود. در شـرایطی کـه اجـرای کامــل قــرارداد بــه هــر دلیــل امکــان پــذیر نیســت ، ضــرورت تجزیــه قــرارداد پــا بــه عرصــه وجــود میگذارد. بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است ، اما چنانچه مانعی در راه اجـرای ایـن اصـل حـادث شود، اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر از رها کردن و چشم پوشی از تمام قرارداد است . زیرا در عقـد لازم برهم زدن عقد امـری اسـت نامتعـارف و خـلاف اصـل کـه نیـاز بـه مجـوز قـانونی یـا قـراردادی دارد (کاتوزیان ، ١٣٨٧: ٥٥/٥).


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.