Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد اعتبار بودجه اجرای سیاست حمایتی هدفمند در تأمین امنیت غذایی

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 65 تا 96)

کلیدواژه ها :

امنیت غذایی ،سیاست‌های حمایتی ،آثار رفاهی ،تغییر جبرانی ،سیستم تقاضای تقریبا ایده‌ال ،سبد مطلوب غذایی

کلید واژه های ماشینی : یارانه ، یارانه ، برآورد ، مواد مغذی ، برآورد ، مواد مغذی ، کشش مواد مغذی ، کشش مواد مغذی ، خانوار ، خانوار

پرداخت یارانه، سیاستی با هدف تامین رفاه اجتماعی است، لیکن اثرگذاری واقعی آن بر رفاه جامعه و تامین اهداف پرداخت یارانه، به دلیل تحمیل بار سنگین بر مخارج و وجود محدودیت منابع عمومی، همواره مورد توجه و بحث بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر با توجه به لزوم هدفمندی یارانه ها، اعتبار بودجه ای لازم برای اعمال سیاست حمایت گرایانه هدفمند در تامین امنیت غذایی برآورد می شود. شایان ذکر است که در این پژوهش با این رویکرد که دستیابی به مقادیر کمی واقعی ترجیحات مصرف کننده، با استفاده از داده های مقطعی از دقت بیشتری برخوردار است، از داده های تفصیلی هزینه- درآمد خانوار سال 1388 در قالب مقدار مصرف و هزینه 216 ماده غذایی بر حسب گروه های هزینه ای ده گانه به تفکیک شهری و روستایی استفاده شده است. روش های محاسباتی مورد استفاده در پژوهش، برنامه ریزی ریاضی ایجاد گزینه ها (MGA)، سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS) و تغییر جبرانی (CV) را شامل می شود. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه روش های مذکور، بین مولفه های قابل تعریف در امنیت غذا و تغذیه و آثار رفاهی ناشی از آزادسازی قیمتی کالاهای موثر در تامین امنیت غذایی، ارتباط کمی برقرار شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان یارانه اختصاص یافته به گروه هدف، پس از تامین سبد مطلوب و با لحاظ سناریوهای بیان شده در خصوص آزادسازی قیمت، به ترتیب 449884، 51025، 51777 و 52572 میلیارد ریال است که در حدود 15/5، 27/5، 35/5 و 43/5 درصد از بودجه عمومی سال 1388 را که سال مبنای در نظر گرفته شده در پژوهش است، شامل می گردد.

خلاصه ماشینی:

"(رجوع شود به تصویر صفحه) Approximated Almost Ideal Demand System Deaton & Muellbauer Price Independent Generalized Logarithmic (PIGLOG) (رجوع شود به تصویر صفحه) با توجه به اینکه در این بخش از پژوهش، هدف برآورد توابع تقاضای زیرگروه‌های اصلی مواد خوراکی به منظور برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی و در نتیجه، کشش‌های قیمتی و درآمدی مواد مغذی است، برآورد در دو مرحله انجام می‌شود. بدین ترتیب، با توجه به عدم دقت اولین تقریب، برای محاسبه آثار رفاهی، از شرط دوم تیلور برای سری‌های تعمیم یافته تابع مخارج استفاده شده که در آن آثار و تغییر جبرانی نیز در نظر گرفته شده است: (رجوع شود به تصویر صفحه) Compensating Variation پیشینه پژوهش مبانی نظری مورد استفاده در پژوهش حاضر، رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی مدل‌سازی ایجاد گزینه‌ها برای بهینه‌یابی سبد مطلوب مواد غذایی، سیستم تقاضای تقریبا ایده‌ال، کشش مواد مغذی و رفاه مصرف‌کننده است. تحلیل اطلاعات آماری با توجه به اهداف پژوهش حاضر و لزوم بررسی دقیق رفتار مصرف‌کننده و کسب نتایج کمی به ترتیبی که تا حد امکان، به ترجیحات مصرف‌کننده نزدیک باشد، از اطلاعات تفصیلی هزینه- درآمد مواد خوراکی خانوارها در سال 1388، بر حسب گروه‌های هزینه‌ای دهگانه به تفکیک شهری و روستایی و نیز اطلاعات انستیتو تغذیه ایران درباره مقادیر مواد مغذی و ریزمغذی‌های موجود در سبد مصرفی مواد خوراکی خانوارهای ایرانی استفاده شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.