Skip to main content
فهرست مقالات

نقش کارآفرینی مولد و غیر مولد در رشد اقتصادی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 115 تا 130)

کلیدواژه ها :

رشد اقتصادی ،توسعه اقتصادی ،کارآفرینی ،نوآوری ،خوداشتغالی

کلید واژه های ماشینی : کارآفرینی ، رشد اقتصادی ، مولد ، نقش کارآفرینی مولد و غیرمولد ، خوداشتغالی ، نوآوری ، بررسی نقش کارآفرینی مولد ، مدل ، رشد اقتصادی کشورهای مذکور ، شاخص

در حال حاضر، در ادبیات رشد اقتصادی، کارآفرینی اهمیت ویژه ای یافته است، به طوریکه از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود. اما نکته قابل توجه این است که در برخی کشورهای در حال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته، سطح کل فعالیت های کارآفرینی بسیار بالاست، در حالی که میزان رشد اقتصادی کشورهای مذکور کم بوده است. به نظر می رسد دلیل تفاوت مذکور، سهم کارآفرینی در فعالیت های مولد یا غیرمولد است. هدف پژوهش حاضر، بررسینقش کارآفرینی مولد و غیرمولددر رشد اقتصادیکشورها است. بدین منظور، از خوداشتغالی به عنوان شاخصی برای کارآفرینی غیرمولد و از نوآوری به عنوان شاخصی برای کارآفرینی مولد استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگو رگرسیونی برای شصت کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، با روش داده های تابلویی در دوره 2008-1996،بیانگر آن است که خوداشتغالی اثر منفی و نوآوری اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، نظریه های شومپیتر و بامول مورد تاکید قرار گرفته و لازمه نیل به رشد اقتصادی بلندمدت، کارآفرینی بر مبنای نوآوری دانسته شده است.

خلاصه ماشینی:

"Hall and Jones Acemoglu Frankel and Romer Gallup کارآفرینی و رشد اقتصادی مباحث نظری مربوط به کارآفرینی، در اواخر قرن بیستم بسیار حائز اهمیت بوده و نسبت به سال‌های قبل از 1970 که این بحث مورد غفلت واقع شده بود، پژوهش‌های فراوانی به ویژه درباره کارآفرینی و رشد اقتصادی انجام شده است. از آنجایی که کارآفرینی اثر بسیار مهمی بر دانش و پیشرفت فناوری دارد و موجب افزایش آن می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که در مدل مذکور، کارآفرینی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است(Karlsson& and et. پیشینه‌ پژوهش تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی بیشتر به طور نظری مورد بررسی قرار گرفته و پژوهش‌های تجربی کمتری درباره آن انجام شده است. الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش که از مبانی نظری و پژوهش‌های تجربی گرفته شده است، به صورت زیر است: (رجوع شود به تصویر صفحه) در الگوی مذکور، سه متغیر مربوط به کیفیت نهادی، سیاست‌های اقتصادی و شرایط جغرافیایی به عنوان متغیرهای کنترل و اثرگذار بر رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. جدول (3): نتایج حاصل از برآورد مدل به روش آثار تصادفی (رجوع شود به تصویر صفحه) C : عرض از مبدأ همانطور که در جدول (3)ملاحظه می‌شود، در مدلی که نرخ خوداشتغالی به عنوان شاخص کارآفرینی به کار برده شده است، به جز شاخص سیاست‌های اقتصادی (آزادی تجاری) و نرخ خوداشتغالی که در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است، سایر متغیرها با اطمینان بالای 99 درصد معنادار است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.