Skip to main content
فهرست مقالات

نقش عوامل شخصیتی در شکل گیری اعتیاد به کار (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 46 تا 67)

امروزه کار جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها به حساب می آید. همه روزه افراد، زمان زیادی از وقت خود را در سازمان ها می گذرانند. فشارها و خواسته های نامحدود سازمانی، افراد را مجبور می کند که مدام در حال کارکردن باشند، در نتیجه احتمال شکل گیری "اعتیاد به کار " در آنها افزایش می یابد. پدیده اعتیاد به کار به ویژه در مشاغلی بیشتر مشاهده می شود که انرژی ذهنی بالایی را از فرد می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل شخصیتی در شکل گیری اعتیاد به کار در اعضای هیئت علمی دانشگاه صورت گرفته است . روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی از شاخة همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است . جامعة آماری تحقیق دربرگیرنده اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بوده است؛ بدین منظور 230 پرسش نامه توزیع و جمع آوری گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی ، چون وظیفه شناسی ، برون گرایی و گشودگی، رابطة مثبتی با اعتیاد به کار دارند؛ در حالی که بین ابعاد شخصیتی روان رنجوری و سازگاری با اعتیاد به کار رابطه معناداری مشاهده نشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.