Skip to main content
فهرست مقالات

پرسش های قدسی: پرسش های دانش آموزان و پاسخ های قرآنی

(6 صفحه - از 44 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : خدا ، قرآن ، عبادت ، نماز ، خداوند ، انسان ، دین ، بهشتی ، مردان ، اسلام

خلاصه ماشینی:

"• بیان واقعی: طبق معنای دوم که بیشتر مورد نظر است، آیه صرفا تمثیل نیست، بلکه به لسان گفتوگو، از واقعیتی سخن میگوید که در خارج رخ داده و واقعیت این است که خداوند با زبان دو حجت خود با انسان سخن گفته است: یکی زبان عقل (پیمبر درونی انسان) و دیگری زبان وحی از طریق انبیا (پیامبران بیرونی). آخرین دستور خدا همان است که آخرین رسول او آورده است،» (اقتباس از مجموعة آثار شهید مطهری، ج ۱: ۴۷۷) این سخن را که دین اسلام دین بر حق و تکامل یافتة ادیان الهی است، از دو زاویه میتوان مورد تحقیق قرار داد: یکی از زاویه و منظر درون دینی است، و دیگری از نگرش برون دینی لیکن در اینجا به پاسخ از نگرش درون دینی بسنده میکنیم: هر مسلمان با نگاه به آیات و روایات به این نتیجه میرسد که اسلام بر دیگر ادیان و مکاتب برتری دارد. مفسران در توضیح آن نوشتهاند: «اسماء بنت عمیس» به پیامبر اسلام(ص) عرض کرد: چرا فضایلی که در قرآن بهصورت جمع مذکر بیان شده است، در مورد زنان مطرح نیست که به دنبال آن آیة مذکور نازل شد و در مورد یکایک صفات و فضایل اخلاقی با تعهد و تأکید بهصورت دو جمع مذکر و مؤنث بیان گردید (تفسیر نمونه، ج ۱۷: ۳۰۸)، تا بدین طریق شبهة مذکور مرتفع شود و اگر به مقتضای ادبیات عرب در امور مشترک، از گفتمان مردانه بهره گرفته میشود، کسی آن را از امور اختصاصی به مردان برداشت نکنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.