Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیر سوره ی حمد

نویسنده:

(4 صفحه - از 59 تا 62)

کلیدواژه ها :

سوره حمد ،نعمت ،صراط ،نعبد ،نستعین ،مغضوب

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، خدا ، اعجاز قرآن ، خداوند اعجاز علمی قرآن ، خداوند ، فعل ، المغضوب علیهم ، استعانت ، مغضوب ، عبادت

قرآن، کتاب خدا و معجزة جاودانة اوست. با آن انس و جن را به تحدی طلبید تا اگر میتوانند نظیر آن یا سورهای چون آن را بیاورند. اما هیچکس را یارای آن نبود که با آن هماوردی کند؛ از بس شکوهمند و متعالی است و در آن، لفظ و مضمون بهگونهای بینظیر در خدمت یکدیگرند. مراد از اعجاز قرآن و تحدّی در زمان نزول آن، قطعا اعجاز علمی نبوده اگرچه برای دورههای بعد تحدّی علمی هم میباشد، بلکه اعجاز از نظر لغت و بیان که سخت مورد توجه عربزبانان است بوده زیرا جامعة بیسواد عرب را با علوم دیگر آشنایی نبوده است تا خداوند اعجاز علمی قرآن را به رخ آنان بکشد. این بعد از اعجاز قرآن، برای عصر ما و دورههای بعد از ماست که بشر توانسته است بر مختصری از علوم غیرادبی دست یابد. خداوند متعال تمام سخندانان و سخنسنجان را برای آوردن نظیر قرآن به مبارزه طلبیده است، چون میداند هیچ سخنوری را یارای مقابله با آن نیست و هرگاه گام در این راه نهاد، خود را رسوا ساخت. به راستی چرا کسی را توانایی آوردن همسان قرآن نیست؟ پاسخ به این پرسش کاملا روشن است. زیرا در قرآن مجید، دقت در اختیار مفردات شگفتانگیز است و هر واژهای در جایی قرار گرفته است که باید باشد. اگر آن را با کلمة مترادف دیگری جایگزین کنند یا آن را مقدم و موخر کنند یا هر تغییر دیگری در آن به وجود آورند، دیگر معنای مورد نظر را القا نخواهد کرد. هدف از این مجموعه مقالات آن است که اگر خدا توفیق دهد، حتیالمقدور گوشههایی از این بعد از اعجاز قرآن را در تمام سورهها به عرض دبیران ارجمند قرآن، دینی برسانم؛ شاید در کلاسهای درسی مورد استفاده قرار گیرد و فرزندان ما بیش از پیش برای انس با قرآن انگیزه پیدا کنند. در شماره های قبل بخشی از این مقاله تقدیم شد و اینک بخش پایانی آن پیش روی شماست

خلاصه ماشینی:

"اگر فعل«هدی» متعدی بالذات باشد، هم برای کسی که بر راه راست قرار دارد بهکار میرود و هم برای فردی که خارج از مسیر هدایت بوده و خداوند او را هدایت فرموده است تا در مسیر درست قرار گیرد: «اهدنا الصراط المستقیم» و «أما ثمود فهدینا هم فاستحبوا العمی علی الهدی» (فصلت/ ۱۷): ثمودیان را هدایت کردیم، لیکن کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند. ۴. ممکن است سؤال شود: آیا اگر به سیاق آیة «ایاک نعبد و ایاک نستعین» که در آن مفعول به را مقدم کرده است، میفرمود: «ایانا اهدی» اشکالی داشت؟ بله، زیرا در این صورت هدایت را منحصرا برای خودمان طلب میکردیم و از خدا میخواستیم فقط ما را هدایت کند، نه کسی جز ما را، و چنین دعایی جایز نیست؛ زیرا با فعل «اهدنا» که در تضاد با منیت و انانیت است، سازگاری ندارد. کاربرد فعل ماضی «أنعمت» در این آیه از آن جهت است که خداوند نشان دهد مشمولان این نعمت جزو افراد مذکور در آیة ۶۹ سورة «نساء» هستند: «و من یطع الله و الرسول فأولئک الذین أنعم الله علیهم من النبیین و الشهداء و الصالحین و حسن أولئک رفیقا»: و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمرة کسانی خواهند بود که خداوند ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران، راستگویان، شهیدان و شایستگاناند و آنان چه نیکو همدمانی هستند. ۶. علت مقدم شدن«مغضوب علیهم» بر «الضالین» چیست؟ در پاسخ به این سؤال چند نکته را ذکر کردهاند: الف) زیرا مغضوب علیهم کسانی هستند که ابتدا خدا را شناختند و سپس دچار انحراف شدند، اما الضالین کسانی هستند که از روی جهل به گمراهی افتادهاند، و میان کسی که میداند و کسی که نمیداند، فرق بسیار است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.