Skip to main content
فهرست مقالات

مشاوره ی تحصیل: برنامه ی درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده

نویسنده:

(5 صفحه - از 60 تا 64)

کلیدواژه ها :

برنامه درسی قصد شده ،برنامه درسی اجرا شده ،برنامه درسی کسب شده

کلید واژه های ماشینی : میزان هم‌خوانی برنامۀ درسی قصد ، بررسی میزان هم‌خوانی برنامۀ درسی ، برنامۀ درسی قصد ، درس برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی ، مشاوران ، برنامۀ درسی اجرا‌شده ، هم‌خوانی اهداف برنامۀ درسی قصد ، میزان هم‌خوانی اهداف برنامۀ درسی ، برنامۀ درسی کسب‌شده ، تطابق برنامۀ درسی اجرا‌شده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده با اجرا شده و کسب شده درس برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی پایه اول دوره دوم متوسطه مدارس شهر سراوان بوده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول متوسطه برابر با ۲۰۸۳ دانش‌آموز و مشاوران زن و مرد برابر با ۲۷ مشاور بود‌ه‌اند. نمونه مورد مطالعه شامل ۴۰۰ دانش‌آموز و ۲۷ مشاور می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته سنجش برنامه درسی کسب شده و اجرا شده استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد که میزان تطابق برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی قصد شده پایین‌تر از حد متوسط و همچنین برنامه درسی کسب شده با برنامه درسی قصد شده کمتر از حد متوسط بوده است. تمام عناصر چهارگانه: اهداف، محتوا، شیوه‌های یاددهی-یادگیری و ارزشیابی، در برنامه‌های درسی اجرا شده کمتر از حد متوسط برنامه درسی قصد شده است. عناصر چهارگانه برنامه‌های درسی کسب شده نیز کمتر از حد متوسط عناصر چهارگانه برنامه‌ درسی قصد شده است

خلاصه ماشینی:

"۲. تبیین میزان اهداف برنامۀ درسی قصد شدۀ برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی با برنامۀ درسی اجرا شده و کسب شدۀ آن؛ طبق نتایج به‌دست آمده در این تحقیق، با آزمون t تک‌متغیره (جدول شمارۀ ۲) نشان می‌دهد که میزان همخوانی اهداف برنامۀ درسی قصد شده با اجرا شده و کسب شده کمتر از حد متوسط است؛ یعنی برنامۀ درسی اجرا شده و کسب شده از نظر تحقق اهداف برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی نتوانسته به آنچه مورد انتظار است برسد. ۳. تبیین میزان محتوای برنامۀ درسی قصد شدۀ برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی با برنامۀ اجرا شده و کسب شدۀ آن؛ طبق نتایج به‌دست آمده در این تحقیق، با آزمون t تک‌متغیره (جدول شمارۀ ۳) نشان می‌دهد که میزان همخوانی محتوای برنامۀ درسی قصد شده با اجرا شده و کسب شده کمتر از حد متوسط است؛ یعنی برنامۀ درسی اجرا شده و کسب شده از نظر تحقق محتوای برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی نتوانسته است به آنچه مورد انتظار است، برسد. ۵. تبیین میزان شیوه‌های ارزشیابی قصد شدۀ برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی با برنامۀ اجرا شده و کسب شدۀ آن؛ طبق نتایج به‌دست آمده در این تحقیق، با آزمون t تک‌متغیره (جدول شمارۀ ۵) نشان می‌دهد که میزان همخوانی ارزشیابی برنامۀ درسی قصد شده با اجرا شده و کسب شده کمتر از حد متوسط است؛ یعنی برنامۀ درسی اجرا شده و کسب شده از نظر تحقق ارزشیابی برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی نتوانسته به آنچه مورد انتظار است، برسد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.