Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی ترکیب بهینه تقاضای انواع مختلف حامل های انرژی در کل صنعت و هر یک از زیر بخش های آن طبق طبقه بندی آیسیک

نویسنده:

ISC (23 صفحه - از 2 تا 24)

کلیدواژه ها :

سری‌های زمانی 1 ،داده‌های ادغام شده ،2 کشش انرژی 3 ،طبقه‌بندی آیسیک 4 ،تابع مطلوبیت استون-گیری 5 ،تابع بخت

کلید واژه های ماشینی : انرژی ، صنعت کشور طبق طبقه‌بندی آیسیک ، کل صنعت کشور طبق طبقه‌بندی ، زیربخش‌ها و کل صنعت کشور ، حامل‌های انرژی ، پیش‌بینی ترکیب بهینه تقاضای انواع ، طبقه‌بندی آیسیک ، صنایع ، مصرف ، گاز

بخش انرژی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های نظام اقتصادی و اجتماعی، مسوولیت تامین تقاضای انرژی سایر بخش‌ها را برعهده دارد.تامین این نیاز ایجاد می‌کند که بخش انرژی متناسب با تحولات تقاضای انرژی و تغییر فاکتورهای موثر در رفتار مصرف‌کنندگان، سازماندهی شود.لذا به منظور جلوگیری از اتلاف‌ها و یا کمبودهای کوچک بودن و یا مشکلات بزرگ بودن سطح سیستم عرضه در مقابل واحدهای مصرفی، لازم است میزان تقاضای انرژی و روند آن شبیه‌سازی و مورد مطالعه قرار گیرد.در این مقاله تقاضای حامل‌های انرژی بخش صنعت که یکی از بخش‌های عمده مصرف‌کننده انرژی است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.به این ترتیب که ابتدا داده‌های مربوط به مصرف هفت حامل انرژی:گاز طبیعی، برق، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و مازوت در زیربخش‌ها و کل صنعت کشور طبق طبقه‌بندی آیسیک دورقمی، طی سال‌های 1365 تا 1380 به یک واحد مشترک تبدیل گردیده و سپس به روش‌های تخمین سری‌های زمانی و داده‌های ادغام شده به ترتیب، ضرائب کشش درآمدی انرژی در کل و هریک از زیر بخش‌های صنعت کشور، طبق طبقه‌بندی آیسیک، محاسبه می‌شود.در ادامه و با در نظر گرفتن سناریوی رشد تولید سالانه سه درصد در زیر بخش‌های صنعتی کشور، کل تقاضای انرژی صنایع تا سال 1400 پیش‌بینی می‌شود.در نهایت ترکیب بهینه حامل‌های انرژی موردنیاز صنعت کشور و زیر بخش‌های آن، با ارایه سناریوهای قیمتی مناسب، به روش بیشینه‌سازی تابع مطلوبیت استون-گیری صنایع و حل دستگاه معادلات همزمان مربوطه، در سال 1400 پیش‌بینی می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"oohay@eiatanitba داده‌های مربوط به مصرف هفت حامل انرژی:گاز طبیعی، برق، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و مازوت در زیربخش‌ها و کل صنعت کشور طبق طبقه‌بندی آیسیک دورقمی، طی سال‌های 1365 تا 1380 به یک واحد مشترک تبدیل گردیده و سپس به روش‌های تخمین سری‌های زمانی و داده‌های ادغام شده به ترتیب، ضرائب کشش درآمدی انرژی در کل و هریک از زیر بخش‌های صنعت کشور، طبق طبقه‌بندی آیسیک، محاسبه می‌شود. نحوه انجام این مطالعات به این ترتیب است که ابتدا داده‌های موردنیاز مربوط به مصرف حامل‌های انرژی شامل گاز طبیعی، برق، بنزین، گازوئیل، گاز مایع، مازوت، نفت سفید در کل و هریک از زیربخش‌های صنعت کشور طبق طبقه‌بندی آیسیک دو رقمی، طی سال‌های 1365 تا 1380، از آمارنامه‌های موجود، تهیه و با روش مناسبی به یک واحد مشترک تبدیل می‌گردد. با در نظر گرفتن این دو سناریوی قیمتی برای بهای حامل‌های انرژی و با استفاده از 1400، (که قبلا محاسبه گردید و نتایج آن در جدول 6 ارایه شد)، می‌توان دستگاه معادلات همزمان(7)را حل نمود و ترکیب بهینه تقاضای تک‌تک حامل‌های انرژی در زیربخش‌ها و کل صنعت کشور طبق طبقه‌بندی آیسیک دو رقمی در سال 1400 را برحسب واحد مشترک انرژی(تراژول)، محاسبه کرد. به این ترتیب که ابتدا داده‌های مربوط به مصرف حامل‌های اصلی انرژی شامل گاز طبیعی، برق، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و مازوت در زیربخش‌های صنعت کشور طبق طبقه‌بندی آیسیک دو رقمی و طی سال‌های 1365 تا 1380، با ساتفاده از ضرایب مناسبی به واحد مشترک تراژول تبدیل گردید و سپس به روش‌های تخمین سری‌های زمانی و داده‌هاب ادغام شده به ترتیب، ضرائب کشش درآمدی انرژی در کل و در هریک از زیربخش‌های صنعت کشور، طبق طبقه‌بندی آیسیک، مورد محاسبه قرار گرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.