Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کار آفرینانه در دانشکده های طب سنتی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 489 تا 494)

چکیده:

زمینه و هدف: بر اساس اهمیت فرهنگ کارآفرینانه و عوارض شناخته شده آن و بنا بر گزارشاتی که از نامطلوب بودن آن در بعضی دانشگاهها ارائه شده است و نظر به فلسفه وجودی طب سنتی برای احیای فرهنگ و ارزشهای سنتی و خلا اطلاعاتی در دانشکده های طب سنتی در خصوص رابطه وضعیت عناصر سازمانی و فرهنگ کارآفرینا نه این مطالعه با هدف بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینا نه از نظر کارکنان دانشکده های طب سنتی انجام گرفت. روش ها : مطالعه به روش Cross Sectional انجام گرفت. کلیه اعضا هیات علمی و کارکنان دانشکده های طب سنتی از نظر عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه، ساختار سازمانی با ده بعد علایق فردی، سیستم پاداش، ریسک پذیری،و... بررسی شدند. این ابعاد فرهنگی دارای اعتبار کافی بوده و پایایی آن در یک مطالعه آزمایشی تعیین و بین آنها ضریب همبستگی و همخوانی محاسبه گردید و نقش خصوصیات فردی کارکنان داشتن همبستگی یا عدم آن با آزمون 2? مورد قضاوت قرار گرفت. یافته ها: از تعداد 354 پرسشنامه ارسالی معادل 85% آنها تکمیل و عودت داده شد. میزان همبستگی بین فرهنگ و ساختار سازمانی کارآفرینانه برابر با 81% بود، اما در ابعاد دهگانه و فرهنگ کارآفرینانه همبستگی متفاوتی وجود داشت و کمترین همبستگی مربوط می شد به تعارض پذیری، انسجام، هویت، هدایت و خلاقیت و بیشترین تعداد همبستگی بین عناصر کنترل و حمایت مدیریت با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بود. نتیجه گیری: همبستگی بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کار آفرینانه در دانشکده های طب سنتی نامطلوب است. با توجه به عوارض شناخته شده آن اقدامات لازم از جمله کلاس های آموزشی برای ارتقای فرهنگ سازمانی کار آفرینانه را توصیه می نماید

کلیدواژه ها:

ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ،فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ،دانشکده طب سنتی ،عناصر سازمانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.