Skip to main content
فهرست مقالات

تدوین یک سامانه جدید پهنه بندی اقلیمی از دیدگاه نیازهای گرمایش- سرمایش محیط و اعمال آن بر گستره ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 5 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : گرمایش ، درجه روزهای گرمایش و سرمایش ، ایران ، سامانه جدید پهنه‌بندی اقلیمی ، پهنه‌بندی اقلیمی ایران ، DDH ، DDC ، محیط ، لایه معرف رطوبت هوا ، روزهای گرمایش

خلاصه ماشینی:

"A {%{J{U U}تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی اقلیمی از دیدگاه نیازهای گرمایش-سرمایش محیط و اعمال آن بر گستره ایرانJ} چکیده {IBیکی از پارامترهای مهم در مبحث معماری همساز با اقلیم مقدار انرژی پایه لازمبرای گرم کردن ساختمان در فصول سرد DDH 1و سرد کردن آن در فصول گرم سال DDC 2تا حدود آسایش گرمایی انسان است. مدل برآورد درجه-روزهای سرمایش و گرمایش محاسبه مقادیر متوسط DDC و DDH بر مبنای روابط(1)و(2)نیاز به داده‌هایمیانگین روزانه دمای هوا در یک دوره اقلیمی طولانی برای هر ایستگاه دارد که تهیه آنکاری پرحجم،پرهزینه و وقت‌گیر است و در قالب مطالعه حاضر نمی‌گنجد به این دلیلمقادیر DDC و DDH ماهانه از روی میانگین‌های ماهانه دمای متوسط روزانه که درسالنامه‌های هواشناسی در دسترس است برآورد گردید. اساس این طبقه‌بندی را آستانه‌هایی از درجه روزهای گرمایش و سرمایش تشکیلمی‌دهند که در حقیقت مرزهای پهنه‌بندی اقلیمی به حساب می‌آیند و برای انتخاب آنهاشبکه ایستگاه‌های سینوپتیک قدیمی ایران از شمالی‌ترین مناطق تا چابهار که جنوبی‌ترینآنها است از نظر وضعیت گرمای مورد بررسی قرار گرفته‌اند. جدول 3 انتخاب شاخص نیاز سرمایی سالانه (به تصویر صفحه مراجعه شود)ج:لایه معرف رطوبت هوا لایه‌های معرف رطوبت هوا در آغاز برای همخوانی و قابل استفاده بودن طبقه‌بندیپیشنهادی با دستورالعمل‌های"ساختمان-اقلیم"ماهانی تدوین گردید و در فرمول‌هایمربوط به کار گرفته شد ولی بعدا به علت پیچیده شدن نقشه مربوط که استفاده از آن رابرای کاربران محدود و بلکه ممتنع می‌ساخت فقط اقلیم‌های مرطوب شرجی آن مورداستفاده قرار گرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.