Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 59 تا 86)

کلیدواژه ها :

حقوق کودک ،باروری مصنوعی ،محرمانگی ،هویت خانوادگی ،اصلیت

کلید واژه های ماشینی : حفظ هویت خانوادگی کودک متولد ، حق حفظ هویت خانوادگی کودک ، کودک ، کودک متولد از باروری مصنوعی ، هویت ، حق ، حق حفظ هویت کودک ، تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی ، کـودک ، هویـت

قابل بررسی است که آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختص کـودکی اسـت کـه بـه طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را نیز در بر مـی گیـرد؟ از یکسو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سـوی دیگـر، نقشی که شجره نامه در روند درمان بسیاری از بیماریها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخـورداری از ایـن حـق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی ، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده اسـت . بـا توجـه بـه آمـرهبـودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننـده شـود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)