Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 113 تا 138)

کلیدواژه ها :

تابعیت ،حقوق مدنی ،بیگانگان ،اتباع خارجه ،حقوق مخصوصه

کلید واژه های ماشینی : ماده ٩٦١ قانون ، حقوق ، قانون ، قـانون ، مـاده ، ماده ٩٦١ قـانون ، مـاده ٩٦١ قـانون ، قانون مدنی ، مصادیق ، مـاده ٩٦١ ایـن قانون خارج

با گسترش روابط در عرصه بین المللی ، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی ، به ویژه مسئله بهرهمنـدی بیگانگـان از حقـوق مدنی ، اهمیت خاصی یافته است . در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب مـاده ٩٦١ قـانون مـدنی ، اصـل بهـرهمنـدی بیگانگـان از حقوق مدنی ، مورد شناسایی قرار گرفته ، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کـرده اسـت . بـا توجه به ابهامها و اختلافهای موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیـل قابـل دفـاع و منطبـق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است . در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده ٩٦١ قـانون مـدنی ، بـه طـور ویژه به تحلیل اختلافبرانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخسـت و سـوم ایـن مـاده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم مـاده مزبـور، از لحـاظ مـدلول، بـا بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)