Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 81 تا 97)

چکیده:

تشخیص ویژگی های دانش آموزان منضبط وغیر منضبط از اولین گام های مدیریت کلاس اثربخش است. در این راستا هدف از این پژوهش تعیین تفاوت دانش آموزان منضبط و غیر منضبط از لحاظ هوش هیجانی و ذهن خوانی است. نمونه ی این پژوهش 384 نفر از دانش آموزان دوره ی متوسطه ی سال تحصیلی90-89 شهر تبریز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب دانش آموزان منضبط و غیر منضبط از دو نقطه برش برای نمرات انضباط دختران و پسران و نیز نظرات مسولین مدرسه استفاده شد. همچنین برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی هوش هیجانی شیرینگ و آزمون ذهن خوانی بارون -کوهن استفاده گردید. داده های به دست آمده با آزمون های MANOVA و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین دو گروه از لحاظ ترکیب نمرات هوش هیجانی و ذهن خوانی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان دادند که بین دو گروه دانش آموزان از لحاظ متغیرهای هوش هیجانی و ذهن خوانی تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هوش هیجانی بالا منجر به کاهش مشکلات انضباطی شده و وجود دانش آموزانی با ذهن خوانی بالا موجب بروز مشکلات انضباطی در مدارس می شود.

کلیدواژه ها:

هوش هیجانی ،بی انضباطی ،ذهن خوانی

emotional intelligence ،Mind Reading ،undisciplined students


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.