Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز جهت بررسی تأثیر شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 25 تا 60)

کلیدواژه ها :

اقتصاد ایران ،درآمدهای نفتی ،مدل DSGE اقتصاد باز ،: شوک قیمت نفت

Oil Price Shock ،DSGE model of open economy ،Oil revenues ،Iran economy

کلید واژه های ماشینی : نفتی ، اقتصاد ، شوک قیمت نفت ، مدل ، قیمت ، وارداتی ، شوک‌های نفتی ، تورم ، تولید ، اقتصاد ایران

این مقاله، تاثیر شوک‌های قیمت و تولید نفت خام را بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و در قالب یک مدل DSGE اقتصاد باز بررسی می‌نماید. برای این منظور، کانال انتقال شوک‌های نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. نتایج شبیه‌سازی مدل نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی بر تولید، سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه اثر منفی دارد، ولی تورم، مصرف و هزینه‌ی نهایی را افزایش می‌دهد. از طرفی، شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و حجم پول اثر مثبت دارد. این نتایج ضمن تایید فرضیه‌ی نفرین منابع در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی نقش کلیدی در شکل‌گیری سیاست‌های پولی و مالی و تورم بازی می‌کند. ازاین‌رو، به‌منظور جلوگیری از پیامدهای سوء ناشی از شوک‌های نفتی پیشنهاد می‌گردد، ضمن انجام نظارت مستمر بر موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی و صندوق توسعه‌ی ملی، سازوکارهایی در جهت کاهش سلطه‌ی دولت بر بانک مرکزی و حفظ اصالت بانک مرکزی در انجام دو وظیفه‌ی عمده‌ی این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم صورت پذیرد.

خلاصه ماشینی:

"از این ‌رو، درآمدهای نفتی نقش کلیدی را در اقتصاد ایران بازی می‌کند و بررسی تأثیر شوک‌های برون‌زا و غیرقابل کنترل نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی، همواره در کانون توجه اقتصاددانان و محققان داخلی بوده است (امامی و ادیب پور، 1388، کمیجانی و اسدی مهمان‌دوستی، 1389، التجائی و ارباب افضلی، 1391، ارشدی و موسوی، 1393). ویژگی بارز و متفاوت این مطالعه بهره‌گیری از یک چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با ساختار اقتصاد ایران جهت بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی و با لحاظ کانال‌های انتقال شوک‌های نفتی، بهینه‌سازی رفتار بنگاه‌های صادراتی و وارداتی و استخراج منحنی فیلیپس هیبریدی برای این بنگاه‌ها و تلفیق دولت و بانک مرکزی است. جدول 2: گشتاورهای مقایسه‌ی روندهای واقعی و شبیه سازی شده متغیر میانگین سری زمانی انحراف معیار سری زمانی همبستگی هم حرکتی با سری زمانی شکاف تولید شبیه سازی واقعی شبیه سازی واقعی - شبیه سازی واقعی تولید 9984/0 002/1 094/0 072/0 64/0 1 1 تورم 11/1 005/1 146/0 10/0 57/0 23/0 15/0 سرمایه گذاری 976/0 00/1 12/0 08/0 33/0 31/0 27/0 مصرف 03/1 00/1 075/0 032/0 58/0 69/0 96/0 موجودی سرمایه 23/1 002/1 10/0 06/0 57/0 48/0 42/0 حجم پول 13/1 001/1 067/0 05/0 52/0 27/0 34/0 مخارج دولت 008/1 02/1 32/0 19/0 34/0 22/0 17/0 درآمدهای نفتی 17/1 09/1 05/0 04/0 43/0 31/0 243/0 درآمدهای مالیاتی 16/1 02/1 26/0 18/0 61/0 178/0 12/0 منبع : محاسبات تحقیق بر پایه‌ی مقادیر گشتاورهای مورد استفاده در جدول (2)، مدل طراحی شده از قدرت برازش و دقت بالایی برخوردار است و توانایی توضیح دهندگی اقتصاد این داده‌ها از بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی اخذ شده‌اند. نمودار 2: توابع واکنش آنی به شوک تولید نفت / / منبع: نتایج تحقیق 6- خلاصه و نتیجه گیری در این مطالعه با هدف بازنگری تأثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای عمده‌ی کلان اقتصادی اقتصاد ایران، از یک مدل DSGE اقتصاد باز استفاده شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.