Skip to main content
فهرست مقالات

رویکردی نو به راهبرد امنیت غذایی (از منظر عرضه باثبات مواد غذایی)

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

کلیدواژه ها :

تصمیم‌گیری چندمعیاره ،مقایسات زوجی ،امنیت غذایی ،ضریب سازگاری

کلید واژه های ماشینی : ثبات مواد غذایی، عرضه باثبات مواد غذایی، امنیت غذایی، تولید، عرضه، کشاورزی، اطلاعات، عرضه با ثبات مواد، اقلیم، اقتصاد

دستیابی به عرضه باثبات مواد غذایی و تامین امنیت غذایی جامعه یکی از مهمترین اولویتهای‌ راهبردی ملی،با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است که باید با رویکردی نو مورد توجه قرار گیرد.در این مقاله سعی شده است متغیرهای مهم و مؤثر بر عرضه باثبات‌ مواد غذایی،روابط حاکم میان آنها و بردار ویژه ارجحیت آنها با استفاده از روشها و تکنیکهای تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) با ساختاری رده‌ای در سه سطح‌"گسترش‌ عرضه با ثبات مواد غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی به عنوان رکن اصلی امنیت غذایی‌ (هدف تصمیم‌گیری)"،عوامل مؤثر بر عرضه مواد غذایی براساس نتایج مطالعات امنیت‌ غذایی در سطح بین الملل شامل جمعیت،تولیدات،قیمت،صادرات و واردات و درآمد ملی‌" و"متغیرهای مؤثر بر عرضه با ثبات مواد غذایی شامل محیط تولید(اقلیم و خاک)،فنآوری، اقتصاد تولید،الگوی تولید،ساختار تولید و الگوی مصرف‌"که از یافته‌های این پژوهش‌ است،تعیین گردد.در این تحقیق،از تکنیک AHP برای تعیین بردار ارجحیت متغیرها با توجه به ماتریس‌های مقایسات زوجی مراحل مختلف استفاده شده است.همچنین در هر مرحله،شاخص سازگاری به منظور اعتبار نتایج محاسبه شده است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله سعی شده است متغیرهای مهم و مؤثر بر عرضه باثبات‌ مواد غذایی،روابط حاکم میان آنها و بردار ویژه ارجحیت آنها با استفاده از روشها و تکنیکهای تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) با ساختاری رده‌ای در سه سطح‌"گسترش‌ عرضه با ثبات مواد غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی به عنوان رکن اصلی امنیت غذایی‌ (هدف تصمیم‌گیری)"،عوامل مؤثر بر عرضه مواد غذایی براساس نتایج مطالعات امنیت‌ غذایی در سطح بین الملل شامل جمعیت،تولیدات،قیمت،صادرات و واردات و درآمد ملی‌" و"متغیرهای مؤثر بر عرضه با ثبات مواد غذایی شامل محیط تولید(اقلیم و خاک)،فنآوری، اقتصاد تولید،الگوی تولید،ساختار تولید و الگوی مصرف‌"که از یافته‌های این پژوهش‌ است،تعیین گردد. 2-متغیرهای موثر بر عرضه با ثبات مواد غذایی متغیرهای موردنظر در این مقاله و چگونگی روابط بین آنها و تعیین وزن و سهم هریک در تولید(عرضه با ثبات)در نمودار شمارهء 1 بررسی شده است: نمودار شماره 1-گسترش عرضه مبتنی بر تولید مستمر از منابع داخلی‌1 (به تصویر صفحه مراجعه شود) الف:اثر اقلیم بر تولید،امروزه مورد توجه کارشناسان و متخصصین قرار گرفته است. این بردار نیز با استفاده از تکنیک AHP بر روی مقایسات زوجی مربوطه حاصل شده‌ و عبارت است از: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در نهایت بردار ارجحیت کلی (W) که اثر و اهمیت پایین‌ترین سطح تصمیم‌گیری(شامل‌ متغیرهای اقتصاد تولید،ساختار تولید،الگوی مصرف،محیط و فنآوری)را بر روی هدف تصمیم‌گیری(عرضه با ثبات مواد غذایی)نشان می‌دهد،به صورت زیر حاصل‌ می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) لذا اولویت متغیرهای مؤثر در این مقاله و میزان تأثیر و اهمیت هریک از آنها در عرضهء با ثبات‌ مواد غذایی(هدف تصمیم‌گیری)به صورت زیر است و پاسخگوی سوال اصلی تحقیق می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.