Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد توابع تقاضا برای نهاده های ساختمانی: مورد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 89 تا 112)

من مکمل بودن سیمان و فولاد و جانشینی نیروی‌ کار و سرمایه در ساختمان‌سازی می‌باشند.علاوه بر این،بررسی ساختار تولید در بخش‌ ساختمان نشان داد که تابع تولید در این بخش از خصوصیات هموتتیک بودن و بازدهی‌ ثابت نسبت به مقیاس برخوردار نمی‌باشد؛بلکه دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس‌ است.محاسبه شاخص انحراف مقیاس اقتصادی نسبت به عوامل تولید دلالت بر آن دارد که‌ تغییر مقیاس در بخش ساختمان نسبت به سیمان و سرمایه،نهاده بر و نسبت به فولاد و نیروی کار،نهاده اندوز می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"در این مطالعه جهت اندازه‌گیری این اریب‌ از معیار آنتل‌1به صورت زیر استفاده شده است: (51) Ni-a?lnSi/a?lnY-a?Si/a?lnYx1/Si که در اینجا Ni میزان اریب ناشی از غیر هموتتیکی برای عامل‌ i ام است و نشان می‌دهد اگر سطح تولید در نتیجه تغییر قیمت تمام عوامل به یک نسبت،به میزان یک درصد تغییر کند،سهم هزینه آن عامل چند درصد تغییر می‌کند. این نسبت برای عوامل تولید بخش ساختمان به صورت زیر محاسبه شدند2: NL-aLYx1/Sl--0/25 NK-aYKx1/SK-1 NC-aYCx1/SC-0/18 NS-aYSx1/SS--0/1 نتایج نشان می‌دهد که با تغییر مقیاس تولید(افزایش سطح تولید)تولیدکنندگان‌ ساختمان از نیروی کار و فولاد کمتر و از سرمایه و سیمان بیشتری استفاده می‌کنند. کششهای قیمتی تقاضا نیز که درصد تغییرات مقدار تقاضا را به درصد تغییرات قیمت‌ خود نهاده(کشش قیمت خودی)یا قیمت سایر نهاده‌ها(کشش قیمتی متقاطع)اندازه‌گیری‌ می‌کنند،برای تابع هزینه ترانسلوگ از رابطه زیر به دست می‌آید: (71) E?ij-AESijxSi E?ij-AESijxSi E?ij-AESijxSi این کششها برای تابع برآورد شده در این مطالعه به صورت جدول(5)محاسبه شده‌اند. تغییرات تکنیکی(کاهش در هزینه در نتیجه تغییرات فنی)از طریق تابع هزینه‌ به صورت زیر محاسبه شده است: (12)(به تصویر صفحه مراجعه شود) i-L,K,C,S نتیجه محاسبه شده برای تغییرات تکنیکی نشان می‌دهد که به‌طور متوسط نرخ تغییر تکنولوژی در طول دوره مطالعه برابر 0/810 بوده که از نظر اندازه،رقم اندکی است و بیان می‌کند که پیشرفت تکنولوژی نق قابل توجهی در هزینه این بخش نداشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.