Skip to main content
فهرست مقالات

سازمان یادگیرنده درسهای نو/ تفکر برای مدیریت تغییر و توسعه مدیریتی

نویسنده:

مترجم:

(8 صفحه - از 70 تا 77)

کلیدواژه ها :

استعاره ،مدیریت تغییر ،سامان یادگیرنده ،توسعه مدیریتی ،تحول سازمانی

کلید واژه های ماشینی : سازمان یادگیرنده، مدیران، سازمان، استعاره، مدیریت تغییر و توسعه مدیریتی، توسعه مدیریتی، تفکر، نظریه سازمان و توسعه مدیریتی، مفهوم سازمان یادگیرنده، THE LEARNING ORGANIZATION

در این مقاله مسئله تفکر استعاری در نظریه سازمان و توسعه مدیریتی مطرح و در این راه درباره خطرهای تفکر درچارچوب استعاره هشدار داده می شود. مفهوم سازمان یادگیرنده در یک چنین بستری مطرح و برخی چالشها و الزامات برای توسعه مدیریتی بحث و بررسی می شود.

خلاصه ماشینی:

"در تعمیم باز هم بیشتر استعاره ، درک این نکته مشکل نیست که چرا فرد ممکن است ادعا کند که ما باید "برای درک فراگیری سازمانی به نظریه های یادگیری فردی " نگاه کنیم 6"، ص "49. پرسشی که پاسخ به آن ضرورت پیدا می کند این است که آیا فریبندگی پندار )حاصل از استعاره ( تنهاسرپوشی را تشکیل نمی دهد که به جای درکی ژرفتر از عوامل و فرایندهایی که احتمالادست اندرکار هستند، فقط برداشتی سطحی از آنهاکسب کنیم ؟ تا چه حد می توان فرض کرد که سازمانها از لحاظ ساختار و نقش هم شبیه موجودات زنده هستند و هم باید شبیه آنها باشند؟ ما در تمام اشکال ارتباطی از استعاره ها استفاده می کنیم . بیتسون در 1972 اصطلاح "یادگیری دوباره "6 وضع کرد تا تکامل ظرفیت مشابهی را برای سازمانها بیان کند تا بتوانند یادبگیرند که یاد بگیرند و فراموش کنند: "این گونه یادگیری صرفا شامل عادت به انباشت سطحی اطلاعات و رویدادها نیست ، بلکه توان تجدیدبنای موقعیتها و پیدا کردن الگوها و مفاهیمی که پیشتر نادیده گرفته را نیز شامل می شود" 18"،"19. THE QUEST FOR NARCISSIM AND THE EGO-IDEAL IN WORK ORGANIZATIONS", ADMINISTRATIVE THEORY AND PRACTISE, VOL. "RESISTANCE TO CHANGE: A PSYCHOANALYTIC CRITIQUE OF ARGRIS AND SCHO''''S CONTRIBUTIONS TO ORGANIZATION THEORY AND INTERVENTION", JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, VOL."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.