Skip to main content
فهرست مقالات

زمانبندی کارها در محیط کارگاه گردش کاری با معیار حداقل سازی مجموع دیرکرد و زودکرد کارها

نویسنده:

(16 صفحه - از 57 تا 72)

کلیدواژه ها :

کارگاه گردشکاری ،الگوریتمهای ژنتیک ،دیرکردها و زودکردها

کلید واژه های ماشینی : مجموع دیرکرد و زودکرد کارها ، محیط کارگاه گردش کاری ، زمانهای پردازش و موعد تحویل ، ماشین ، کارگاه گردش کاری جایگشتی ، مقاله مسئلة زمانبندی کارمستقل ، سازی مجموع دیرکرد و زودکرد ، مسئلة کارگاه گردش کاری ، زمانبندی کارها در محیط کارگاه ، حالت کلی مسئلة کارگاه گردش

در این مقاله مسئلة زمانبندی nکارمستقل بر روی m ماشین در محیط کارگاه گردش کاری جایگشتی1 با زمانهای پردازش و موعد تحویل دلخواه بررسی و یک مدل با هدف کمینه کردن مجموع دیرکردها و زودکردها ( ) با استفاده از تکنیک الگوریتمهای ژنتیک ارائه میشود. این مسئله از نوع مسایل ایستاست و بجز محدودیت ماشین آلات (به عنوان منابع) محدودیت دیگری برآن حاکم نیست. همچنین مسئلة موردنظر از لحاظ اطلاعات در دسترس معین است. مدل ارائه شده به لحاظ بهینگی جواب نهایی و زمان حل مسئلة ارزیابی و جوابهای آن با یکی از مدلهای موجود مقایسه میشود.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله مسئلة زمانبندی nکارمستقل بر روی m ماشین در محیط کارگاه گردش کاری جایگشتی1 با زمانهای پردازش و موعد تحویل دلخواه بررسی و یک مدل با هدف کمینه کردن مجموع دیرکردها و زودکردها ( ) با استفاده از تکنیک الگوریتمهای ژنتیک ارائه میشود. کمینه کردن مجموع وزنی انحراف از موعد تحویل با وزنهای مشابه برای زودکرد و دیرکرد، یک تابع غیرمنظم است و توسط دی و همکاران (1991) حالتی با موعد تحویل قطعات یکسان مورد بررسی قرار گرفته و جواب بهینه همراه با مشخص کردن موعد تحویل با استفاده ازروشDP ارائه شده است. تابع هدف فوق با وزنهای متفاوت زودکرد و دیرکرد و محاسبةموعد تحویل یـکسان بـرای تـمام قطعات، توسط دیلیپان (1993) مورد توجه قرار گرفته و ضمن اثبات قضایایی از روش شاخه و کران برای پیدا کردن جواب بهینه و ارائة روشی ابتکاری استفاده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.