Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی ترجیحات مشتریان آبمیوه از طریق سازوکارهای مشتری (مورد محصولات شرکت شهد ایران)

نویسنده:

(5 صفحه - از 83 تا 87)

کلید واژه های ماشینی : مشتری، شناسایی ترجیحات مشتریان، شناسایی ترجیحات مشتریان آب‌میوه، به‌کارگیری سازوکار صدای مشتری، شناسایی ترجیحات مشتریان آبمیوة صنعتی، ایده‌ها، پروژه، نیازهای مصرف‌کنندگان از طریق مصاحبه، مصاحبه‌های، تیم پروژه

این مقاله خلاصه ای از یافته های پژوهش پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است. موضوع پژوهش ، شناسایی ترجیحات مشتریان آبمیوة صنعتی از طریق به کارگیری سازوکار صدای مشتری است . سازوکار صدای مشتری به کشف نیازهای مصرف کنندگان از طریق مصاحبه های عمیق ساختار یافته میپردازد و آنها را در موقعیت تجربه و یافتن راه حلهایی برای مسایل مورد بررسی قرار میدهد. همچنین نگاشت مفهومی ابزاری است که در فرمول بندی یک طرح یا پروژه مورد استفاده قرار میگیرد. این ابزار میتواند به افراد یا گروههای درگیر در یک پروژه ، جهت ارائة ایدهها یا نظراتشان به صورت یک شکل تصویری کمک کند و آن را به صورت یک چشم انداز تصویری قابل تفسیر ارائه و چگونگی ارتباط میان آنها را نشان دهد. مفاهیم طرح شده در مصاحبه های ساختاریافته توسط تیم پروژه پس از یک یا چند جلسةتوفان فکری سازماندهی میشوند و سپس به عنوان داده های فرآیند نگاشت مفهومی مورداستفاده قرار میگیرند و در نهایت ترجیحات و ایده های حاصل از دیدگاه مشتریان به صورت تصویری و مرتبط به یکدیگر در یک نقشه نمایش داده میشوند.

خلاصه ماشینی:

"گام بعدی برنامه ریزی چگونگی کسب نیازهای مشتری برای توسعه است که از طریق 1)نحوةتعیین مشتریان هدف 2) مشتریانی که به منظور به دست آوردن نیازهایشان باید با آنها ارتباط برقرار شود 3) سازوکارهایی که برای جمعآوری این نیازها مورد استفاده قرار میگیرند 4) برنامه ریزی و برآورد منابع دریافت صدای مشتری انجام میشود. تولید ایده ها در این مرحله ایده های مبنا که از طریق مصاحبه های ساختاریافته با مشتریان و افراد ذیصلاح و سایر روشهای میدانی به دست میآیند و توسط تیم پروژه تنظیم و ساختاردهی میشوند در یک جلسة توفان فکری با حضور افراد تیم پروژه مورد بحث و بررسی قرار میگیرند و نتایج حاصل از جلسة توفان فکری به صورت عبارتهای منفک تنظیم میشود و نحوة ارتباط آنها مورد بررسی قرار میگیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.