Skip to main content
فهرست مقالات

مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی

نویسنده:

(14 صفحه - از 65 تا 78)

کلیدواژه ها :

کیفیت خدمات بانکی ،رضایت مشتریان ،تجهیزمنابع پولی ،فناوری اطلاعات وارتباطات ،مهارت نیروی انسانی ،تنوع خدمات بانکی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، اطلاعات، تجهیز منابع پولی، مؤسسات مالی، موسسات مالی در تجهیز منابع، مشتریان، جذب منابع مالی، موفقیت، بانک‌ها و مؤسسات مالی، میزان موفقیت مؤسسات مالی

در بانکداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند که برروند تجهیز منابع پولی بانک‌ها ومؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی وتعیین میزان تأثیر ونوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی وبانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست وممکن است مؤلفه‌های تأثیرگذاربرتجهیزمنابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. مؤلفه های فناوری اطلاعات وارتباطات، مهارت2، نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، تنوع وکیفیت3 خدمات بانکی، رضایت مشتریان ازکارکنان ومطلوبیت محیط داخلی ومحل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی ازآنها استفاده می‌شود. دراین مقاله ابتدا مفهوم تجهیزمنابع پولی ومؤلفه های تأثیرگذار برآن مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مورد میزان تأثیر ونوع رابطه مؤلفه‌ها برتجهیزمنابع پولی بحث شده است. این مقاله تحقیقی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیزمنابع پولی و موفقیت بانک‌ها ومؤسسات مالی در جذب منابع مالی رابطه وجود دارد؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال فرضیه‌های تحقیق تنظیم و به بوته آزمون نهاده شد. و نتایج قابل توجهی به دست آمده است. .

خلاصه ماشینی:

"مؤلفه های فناوری اطلاعات وارتباطات، مهارت2، نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، تنوع وکیفیت3 خدمات بانکی، رضایت مشتریان ازکارکنان ومطلوبیت محیط داخلی ومحل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی ازآنها استفاده می‌شود. در حال حاضر بانک‌ها مانند سایر سازمانها در سطح جهانی داد و ستد می‌کنند، از طرفی با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها در جذب منابع مالی تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که شبکه‌های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی یکی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی شده اند. باتوجه به اطلاعات به دست آمده برای اندازه‌گیری مؤلفه‌های تحقیق، پرسشنامه‌ها بین مشتریان فعال شعب موفق وناموفق درجذب منابع مالی تقسیم شدند وسپس با استفاده ازآماراستنباطی ابتدا به مقایسه مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیزمنابع مالی در دو دسته شعب موفق وناموفق پرداخته شد وسپس رابطه بین مؤلفه‌های تأثیرگذاردرتجهیز منابع مالی ومیزان موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع پولی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نتایج حاصله نشان می‌دهد که شعب موفق درجذب منابع مالی نسبت به شعب ناموفق درجذب منابع مالی به مؤلفه‌های تأثیرگذاردرتجهیزمنابع مالی بیشتراهمیت داده‌اند و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین اهمیت دادن و استفاده بهینه بانک ها ومؤسسات مالی ازمؤلفه‌های تأثیرگذاردرتجهیزمنابع پولی وموفقیت مؤسسات مالی و بانک‌ها درجذب منابع مالی، رابطه معنادار وجود دارد. پیشنهادها نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مؤلفه‌های تأثیرگذار (فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، تنوع خدمات، کیفیت خدمات، رضایت مشتریان از کارکنان، محیط داخلی شعب و محل استقرار شعب) بر تجهیزمنابع مالی، در موفقیت شعب مؤسسه مالی واعتباری انصار برای جذب منابع مالی، نقش مؤثری داشتهاند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.