Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین متنوع سازی و ثبات درآمدهای صادراتی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (32 صفحه - از 63 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : صادرات، ایجاد ثبات پرتفولیوی صادرات کشور، صادرات غیرنفتی، درآمدهای صادراتی، ثبات پرتفولیوی صادرات کشور نقش، ثبات درآمدهای صادراتی، پرتفولیوی صادرات کشور نقش مثبت، مطالعه متنوع‌سازی صادرات غیرنفتی، تنوع، پرتفولیو

در این مطالعه متنوع‌سازی صادرات غیرنفتی و رابطه آن با درآمدهای صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تنوع گروههای کالایی از تابع تجمعی صادرات استفاده شده است. همچنین برای تعیین نقش هر گروه کالایی در ایجاد ثبات پرتفولیوی صادراتی، کشش واریانس پرتفولیو (که از الگوی پرتفولیوی تعدیل شده استنباط می‌گردد) بکار برده شده است. گروههای کالایی براساس شاخص‌های مذکور از نظر درجه تنوع و ایجاد ثبات در درآمد ارزی، رتبه‌بندی و نهایتا ارتباط بین متنوع‌سازی صادرات و ثبات درآمدهای ارزی کشور تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که صادرات اکثر گروههای کالای صنعتی (حدود دو سوم آن) در ایجاد ثبات پرتفولیوی صادرات کشور نقش مثبت داشته‌اند ولی برخی از گروههای کالایی صنعتی که از نظر تنوع در رتبه بهتری قرار گرفته‌اند، از نظر ایجاد ثبات در رتبه نامناسبی قرار دارند. بنابراین، یافته‌های این تحقیق سیاست‌های متنوع‌سازی را توصیه می‌نماید.

خلاصه ماشینی:

"نتایج مطالعه وی با استفاده از داده‌های هشت گروه از کالاهای صادراتی براساس طبقه‌بندی SITC (چهار گروه از کالاهای صادراتی سنتی و چهار گروه از کالاهای صادراتی صنعتی) برای دوره‌های 68ـ1959 و 78-1969 در 24 کشور در حال توسعه نشان می‌دهد که در برخی از این کشورها به رغم آن که متنوع‌سازی ایجاد شده است یعنی ترکیب صادرات از مواد اولیه و سنتی به کالاهای صنعتی تغییر یافته است ولی افزایش بی‌ثباتی درآمد صادراتی گروههای کالایی صنعتی، بیشتر از درآمد صادراتی کالاهای اولیه بوده است. مبانی نظری الگوی تحقیق برای بررسی تجربی متنوع‌سازی صادرات کشور و رابطه آن با ثبات درآمدهای صادراتی، ابتدا لازم است که شاخصی برای رتبه‌بندی گروههای کالایی از نظر میزان درجه تنوع و ثبات تعریف شود و سپس براساس این شاخصها، ارتباط آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. S شاخص‌میانگین تابع تجمعی صادرات رتبه‌ازنظر درجه تنوع متوسط سهم گروه درصادرات ‌غیرنفتی 77-1368 سهم ‌گروه ‌در صادرات‌غیرنفتی سال 1377 تعداد کالاهای صادراتی در گروه 1359 1368 1377 دانه و میوه‌های روغن دار 12 2565/0 21 258/0 1802/0 14 10 23 آلومینیوم و مصنوعات از آن 76 2621/0 22 579/0 638/0 2 3 24 سبزیجات و نباتات ریشه و … 07 2789/0 23 920/0 447/1 10 21 37 نمک، گوگرد، خاک و سنگ 25 2837/0 24 555/0 217/1 9 20 39 وسائط نقلیه زمینی غیر از... نتایج حاکی از آن است که از بین دو سوم گروههای کالایی ( یعنی 28 گروه) که از نظر درجه تنوع در رتبه مناسبی قرار گرفته‌اند، حدود 64 درصد (17 گروه) آنها در ایجاد ثبات پرتفولیوی صادراتی کشور نقش مثبت داشته‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.